Självbetjäning

Självbetjäningen är avsedd för hushåll som betalar avfallshanteringens grundavgift, för rimliga mängder avfall och för de avfallsslag som finns listade nedan. Andra avfallsslag och större mängder ska föras till avfallsstationen. Det kostar ingenting att föra avfall till självbetjäningspunkten. 

När du använder självbetjäningen matar du i förväg in information om avfallet i vårt elektroniska system. Efter det får du en länk med textmeddelande och via den kommer du åt att öppna självbetjäningspunktens dörr/port. Du behöver en smarttelefon för att använda självbetjäningen.

Så här lätt är det:

 1. Gå in på webbplatsen web.rosknroll.fi med din smarttelefon.  
 2. Välj ”Besök självbetjäningspunkten” 
 3. Fyll i uppgifterna som krävs på blanketten som öppnas upp.  
 4. Du får ett textmeddelande, öppna länken som finns i meddelandet. 
 5. På sidan som öppnas upp, välj ”Öppna dörren/porten”. 
 6. Sortera avfallet på rätt ställe.

Vi utvecklar tjänsten utifrån feedbacken som vi får in. Här kan du fylla i responsblanketten.

Självbetjäningscontainrar för farligt avfall

 • Ingå, Fjärdsvägen 6
 • Lojo, Saukkola, Tavolantie 1
 • Lovisa, Forsby, Storåkersvägen 2
 • Lovisa, Strömfors, Industrivägen 1
 • Vichtis, Nummela, Härköilänsyrjä 1

Självbetjäning kl. 7–22

Farligt avfall ska föras till containrarna för farligt avfall i slutna förpackningar där innehållet i förpackningen framkommer tydligt (originalförpackning eller en notering om innehållet).

Vaarallisen jätteen kontti
Du hittar instruktionerna för hur självbetjäningen fungerar på sidan av containern.

Följande avfall får föras till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall*:

Aerosoler 
Bilbatterier (max 3 st) 
Lågenergi- och led-lampor (max 10 st) 
Broms- och kylarvätskor 
Spillolja 
Fast oljigt avfall 
Lösningsmedel 
Lysrör (max 10 st) 
Målarfärger 
Batterier och små ackumulatorer (rimliga mängder)
Tvättmedel, basiskt (pH 8–11) 
Tvättmedel, surt (pH 2–7) 
Bekämpningsmedel 

*Mängdbegränsning under 20 kg ifall annat inte anges

Självbetjäningspunkten på Lovisa avfallsstation

Till Lovisa avfallsstation får man utöver ovannämnda farliga avfall även lämna trädgårdsavfall via självbetjäning. Vill du använda självbetjäningen för att föra avfall till avfallsstationen, kom med bil eftersom porten vid utgången öppnas via en igenkänningsmekanism. 

Då avfallsstationen är öppen lämnas avfallet till avfallsstationen utan att logga in i den elektroniska tjänsten. 

Lovisa avfallsstation

Entreprenörsvägen 4 

Självbetjäning
må–sö kl. 8–20 (inte helgdagar)

Trädgårdsavfall

Krattavfall (under 2 m³) 
Äpplen (under 200 l) 
Kvistar och grenar (under 5 m³)

Farligt avfall

(se listan ovan)

Itsepalveluohjeet jäteaseman portilla