Anvisningar för självbetjäning vid avfalsstationens grind. Självbetjäningscontainer för farligt avfall.

Självbetjäning

Det är möjligt att lämna avfall som självbetjäning på avfallsstationer i Ekenäs, Ingå och Lovisa samt till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall.

När du använder självbetjäningen matar du i förväg in information om avfallet i vår webbapplikation. Via webbtjänsten får du tillträde och en länk som öppnar porten eller dörren. Efter det kan du sköta besöket på avfallsstationen på egen hand. 

Avgiftsbelagt avfall betalas via Paytrail-tjänsten.
Som betalningssätt fungerar bank- och kreditkort, nätbank samt MobilePay. F
Leveransvillkor för Rosk’n Roll Oy Ab:s nätbutik

Självbetjäningen på avfallsstationerna är avsedd för hushåll och företag på Rosk’n Rolls verksamhetsområde, medan containrarna för farligt avfall endast är till för avfall från hushåll.

Självbetjäning på avfallsstationerna

1.4–31.10 mån.sön. kl. 8–20
Obs! Ej allmänna helgdagar

Självbetjäningen är i bruk på följande avfallsstationer:

•  Ekenäs avfallsstation, Mästarvägen 10

•  Ingå avfallsstation, Ingå Strandväg 1393

•  Lovisa avfallsstation, Entreprenörsvägen 4

Så här lätt är det:

 1. Gå in på webbplatsen https://rosknroll.materialport.com.
 2. Logga in i applikationen eller välj Engångsbesök.
 3. Välj återvinningspunkt.
 4. Fyll i uppgifterna om avfallet, dina kontaktuppgifter samt bilens registernummer.
 5. Kontrollera i sammandraget hur länge du har tillträde. Informationen skickas även till din e-post.
 6. När du är vid återvinningspunkten, välj “Öppna porten” från sammandraget.
 7. Sortera avfallet på rätt plats.

Noggrannare anvisningar för webbapplikationen och självbetjäningen (PDF)

Under självbetjäningstiderna kan du till avfallsstationen föra allt det avfall som även i övrigt tas emot.
Kartan i webbapplikationen hjälper dig att lasta av avfallet på rätt plats.


Självbetjäningscontainrar för farligt avfall

Självbetjäning mån.–sön. kl. 7–22 året om 

 • Ingå, Fjärdsvägen 6
 • Lojo, Saukkola, Tavolantie 1
 • Lovisa, Forsby, Storåkersvägen 2
 • Lovisa, Strömfors, Industrivägen 1
 • Vichtis, Nummela, Härköilänsyrjä 1

Farligt avfall ska föras till containrarna för farligt avfall i slutna förpackningar där innehållet i förpackningen framkommer tydligt (originalförpackning eller en notering om innehållet).

Följande avfall får föras till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall*:

Aerosoler 
Bilbatterier (max 3 st) 
Lågenergi- och led-lampor (max 10 st) 
Broms- och kylarvätskor 
Spillolja 
Fast oljigt avfall 
Lösningsmedel 
Lysrör (max 10 st) 
Målarfärger 
Batterier och små ackumulatorer (rimliga mängder)
Tvättmedel, basiskt (pH 8–11) 
Tvättmedel, surt (pH 2–7) 
Bekämpningsmedel 

*Mängdbegränsning under 20 kg ifall annat inte anges