Anvisningar för självbetjäning vid avfalsstationens grind. Självbetjäningscontainer för farligt avfall.

Självbetjäning

Det är möjligt att lämna avfall som självbetjäning

 • på avfallsstationerna i Askola, Ekenäs, Högfors, Ingå och Lovisa under sommarsäsongen, dvs. 1.4–31.10,
 • samt till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall året om.

Självbetjäningen på avfallsstationerna är avsedd för hushåll och företag på Rosk’n Rolls verksamhetsområde, medan containrarna för farligt avfall endast är till för avfall från hushåll.

När du använder självbetjäningen matar du i förväg in information om avfallet i vår webbtjänst rosknroll.materialport.com. Via webbtjänsten får du tillträde och en länk som öppnar porten eller dörren. Efter det kan du besöka avfallsstationen eller använda containern på egen hand. 

Avgiftsbelagt avfall betalas i förskott via Paytrail-tjänsten. Som betalningssätt fungerar bank- och kreditkort, nätbank samt MobilePay. 
Leveransvillkor för Rosk’n Roll Oy Ab:s nätbutik

Så här lätt är det:

 1. Gå in på webbplatsen https://rosknroll.materialport.com.
 2. Logga in i webbtjänsten eller välj Engångsbesök.
 3. Välj återvinningspunkt.
 4. Fyll i uppgifterna om avfallet, dina kontaktuppgifter samt bilens registernummer.
 5. Kontrollera i sammandraget hur länge du har tillträde. Informationen skickas även till din e-post.
 6. När du är vid återvinningspunkten, välj “Öppna porten” från sammandraget.
 7. Sortera avfallet på rätt plats.

Noggrannare anvisningar för webbtjänsten och självbetjäningen (PDF)

Se på videon, hur självbetjäning fungerar.

Självbetjäning på avfallsstationerna

1.4–31.10 mån.sön. kl. 8–20
Obs! Ej allmänna helgdagar

Självbetjäningen är i bruk på följande avfallsstationer:

 • Askola avfallsstation, Hiidenkirnujentie 162
 • Ekenäs avfallsstation, Mästarvägen 10
 • Högfors avfallsstation, Puhdistamontie
 • Ingå avfallsstation, Ingå Strandväg 1393
 • Lovisa avfallsstation, Entreprenörsvägen 4

Under självbetjäningstiderna kan du till avfallsstationen föra allt det avfall som även i övrigt tas emot.

Självbetjäningscontainrar för farligt avfall

Självbetjäning mån.–sön. kl. 7–22 året om 

 • Ingå, Fjärdsvägen 6
 • Lojo, Saukkola, Tavolantie 1
 • Lovisa, Forsby, Storåkersvägen 2
 • Lovisa, Strömfors, Industrivägen 1
 • Vichtis, Nummela, Härköilänsyrjä 1

Farligt avfall ska föras till containrarna för farligt avfall i slutna förpackningar där innehållet i förpackningen framkommer tydligt (originalförpackning eller en notering om innehållet).

Följande avfall får föras till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall*:

Aerosoler 
Bilbatterier (max 3 st) 
Lågenergi- och led-lampor (max 10 st) 
Broms- och kylarvätskor 
Spillolja 
Fast oljigt avfall 
Lösningsmedel 
Lysrör (max 10 st) 
Målarfärger 
Batterier och små ackumulatorer (rimliga mängder)
Tvättmedel, basiskt (pH 8–11) 
Tvättmedel, surt (pH 2–7) 
Bekämpningsmedel 

*Mängdbegränsning under 20 kg ifall annat inte anges