Självbetjäningscontainer för farligt avfall. Närbild på container för farligt avfall på avfallsstationen.

Återvinningspunkter

Hitta din närmaste återvinningspunkt.

Filter by

Ekopunkter för återvinnbart avfall 

Återvinnbart avfall från hemmet och från stugan, såsom papper, småmetall, kartong samt glas- och plastförpackningar samlas in på ekopunkter. Ekopunkternas insamlingssortiment varierar. 
 
I Finland är det företag som packar produkter i Finland eller som importerar inpackade produkter som ansvarar för att återvinna förpackningarna. Producentansvarsorganisationerna har öppnat Rinki-ekopunkter för invånarna, och det finns runt 1 850 punkter runtom i Finland. Rosk’n Rolls ekopunkter i västra och i östra Nyland kompletterar nätverket av Rinki-ekopunkter.