Rosk’n Roll som sponsor

Vi är ett kommunalt ägt, icke-vinstdrivande avfallshanteringsbolag. Ifall vår verksamhet går på vinst används överskottet huvudsakligen till att utveckla avfallshanteringssystemet. En liten del av vårt resultat kan användas för att ekonomiskt stödja vissa utvalda mål på vårt verksamhetsområde.

Bland bidragstagarna betonar via natur- och miljömål. Lokala föreningar, sammanslutningar och aktörer kan ansöka om sponsorstöd. Vi prioriterar aktörer med verksamhet i så många västnyländska eller östnyländska kommuner som möjligt. Vi understöder inte politisk eller religiös verksamhet. Vi strävar inte heller efter synlighet med vår logga på idrottsföreningars matchtröjor eller på arenor.

Sponsoravtalen ingås alltid skriftligt. Vi behandlar inkomna ansökningar två gånger om året. Våromgångens ansökningstid går ut den 30.4 och höstomgångens den 31.10.

Utöver att bidra med direkt sponsorstöd kan vi även delta som samarbetspartner i betalda projekt, till exempel i utvecklingsprojekt inom avfallsbranschen som verkställs på vårt område, eller i form av betalt samarbete med olika föreningar. I den här typen av samarbete avtalar våra ansvarspersoner direkt med de utomstående aktörerna.