Ambulerande insamling, båt för metallskrot och farligt avfall vid bryggan. Kvinna kommer med en stekpanna till insamlingen av metallskrot.

Ambulerande insamlingar

De ambulerande insamlingarna plockar upp farligt avfall och metallskrot av invånare och fritidsboende som betalar avfallshanteringens grundavgift. Till Otto-insamlingsbåten, som turnerar i östra Nyland, får man också föra elapparater och annat avgiftsbelagt avfall. Avfall från företag tas inte emot av de ambulerande insamlingarna utan de måste föras till avfallsstationen.

Ambulerande insamling för metallskrot.

Sorteringsanvisningar för Otto ja Romulus-insamlingarna

Var så vänlig och överlämna alltid avfallet direkt till insamlingsbilens eller -båtens personal. Lämna inte heller avfall på förhand vid hållplatserna. 

Farligt avfall

Till Otto-insamlingen får man föra max 50 kg farligt avfall per hushåll. Blanda inte farliga avfall med varandra. Lämna det farliga avfallet till insamlingen i originalförpackning eller -kärl, alternativt packa i hela kärl och markera tydligt vad kärlet innehåller.

Kom ihåg att stänga korkar och lock tätt. 

 • spillolja, oljefilter och annat oljigt avfall 
 • ackumulatorer 
 • målarfärg, lim, lack och träskyddskemikalier 
 • lösningsmedel 
 • kylar- och bromsvätska 
 • bekämpningsmedel och råttgift 
 • fotokemikalier 

Metallskrot

Romulus-insamlingsbilen tar emot metallskrot motsvarande ungefär ett personbilssläp per kund.

Även Otto-båten tar emot metallskrot. 

 • torra och tomma metallkärl för målarfärg och lösningsmedel (metallocken skilt) 
 • bastuugnar (utan stenar och aska) 
 • cyklar, bildelar 
 • metalldelar och -rör, plåtstycken 
 • övriga metallföremål

Insamlingsbilarna kan inte ta emot elapparater, impregnerat trä, asbest, sprängämnen eller blandavfall.  

Ombord på den östnyländska Otto-båten duger också de här: 

 • elapparater (0 €) 
 • impregnerat trä (max 1 m³, 0 €) 
 • säck med blandavfall (7,50 €) 
 • små avfallsföremål, till exempel madrasser, fåtöljer (7,50 €) 
 • stora avfallsföremål, till exempel möbler, glasfiberbåtar (17,50 €) 
 • däck (6 €/st)
Otto-båtens logga.

Insamlingstidtabellerna