Barn håller glasförpackningar i händerna.

Separatinsamling av glasförpackningar

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste våningshus och radhusfastigheter med minst fem bostäder sortera och samla in glasförpackningar separat. Insamlingskravet gäller inte fastigheter på glesbygden.

Även mindre fastigheter kan ansluta sig till glasförpackningsinsamlingen, ensam eller varför inte tillsammans med grannen genom att komma överens om det med oss.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Insamlingskärlet för glasförpackningar

Storleken på insamlingskärlet för glasförpackningar storlek väljs enligt behov. Sopkärlet får rymma maximalt 360 liter om det flyttas för hand medan en djupbehållare för glasförpackningar får rymma som mest 3 m3. Utöver glasförpackningskärl som flyttas för hand kan våningshus och radhusfastigheter använda djupbehållare. Sopkärl som flyttas för hand kan enkelt hyras via vår kundtjänst..

På fastighetens samtliga sopkärl måste avfallsslagets tydligt komma fram vilket avfallsslag som samlas in, allra minst med ett klistermärke som anger avfallsslaget. Det går behändigt att avgiftsfritt beställa dekaler med avfallsslaget angivet via vår kundservice per e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Erialisia jäteastioita rivissä.

Glasförpackningskärlens tömningspriser

Tömningsintervallet bestäms enligt mängden glasförpackningsavfall som uppstår på fastigheten. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste kärlen för glasförpackningar tömmas med minst 24 veckors mellanrum.

Sopkärl högst 360 literDjupsbehållare högst 3,0 m3
8,44 €/tömning32,60 €/tömning
Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000
    vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää lasipakkauksia kädessään.

Grubblar du på glasförpackningarna?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.