Fjärdeklassare på Munka avfallscentrals gamla deponiområde i samband med Återvinningsexperterna.

Återvinningsexperterna

Återvinningsexperterna är en fartfylld tävling på temat sopor och sortering för fjärdeklassare i östra och i västra Nyland. Återvinningsexperterna-tävlingen omfattar en uttagning med tillhörande lektion och mobilspel samt en final som ordnas på våren. Finalerna är fartfyllda tävlingar som ordnas på avfallscentralerna och där är det snabbheten som avgör.

Återvinningsexperterna 2023

Uttagningstävlingen pågår under tiden 3.10.2022-31.3.2023 och finalerna ordnas första veckan i maj 2023. För uttagningen bör man boka ca 1,5 h lektionstid för att hinna med både lektionen och mobilspelet. Man kan förbereda sig inför tävlingen genom att bekanta sig med undervisningsmaterialet Otto och Ronja återvinner.

Lektionen kan arrangeras som ett besök i skolan, ordnas på distans eller ges i en videoversion. Efter lektionen får eleverna testa sina kunskaper i Rosk’n Rolls mobilspel i lag på 2–3 elever. Varje lag behöver en mobiltelefon, en pekplatta eller en dator med nätkontakt. De fem bästa lagen från regionen tar sig vidare och tävlar i finalen. 

Tävlingens förstapris är 500 euro till klasskassan!

Fjärdeklassare på Munka avfallscentrals gamla deponiområde, i full fart med en uppgift som hör till Återvinningsexperterna-tävlingen.
Återvinningsexperterna-tävlingen i full fart på toppen av Munka avfallscentrals gamla deponiområde.

Återvinningsexperterna 2022

Förra läsårets uttagningstävling pågick 1.10.2021-31.3.2022. Finalerna ordnades den 3.5 på Munka avfallscentral i Lojo och den 5.5 på Domargård avfallscentral i Borgå.

Den västnyländska finalen vanns av Pusulan koulus lag, de övriga finalisterna kom från Kyrkfjärdens skola, Västankvarns skola, Kirkonkylän koulu och Sjundeå svenska skola.
I östra Nyland vanns tävlingen av laget från Valkon koulu, som i finalen gick upp mot Hinthaaran koulus, Kvarnbackens skolas, Strömborgska skolans och Pornaisten yhtenäiskoulus lag.

Här kan du läsa mera om tävlingen 2022.