Fjärdeklassare på Munka avfallscentrals gamla deponiområde i samband med Återvinningsexperterna.

Återvinningsexperterna

Återvinningsexperterna är en fartfylld tävling på temat sopor och sortering för fjärdeklassare i östra och i västra Nyland.  

Återvinningsexperterna-tävlingen omfattar en uttagning med tillhörande lektion och mobilspel som pågår från oktober till mars. De områdesvisa finalerna ordnas i maj som fartfyllda tävlingar där snabbheten avgör. 

Återvinningsexperterna 2023

Uttagningstävlingen pågår under tiden 2.10.2023–29.3.2024 och finalerna ordnas i maj 2024 på de avfallsstationer som meddelas senare. För uttagningen bör man boka ca 1,5 h lektionstid för att hinna med både lektionen och mobilspelet. Man kan förbereda sig inför tävlingen genom att bekanta sig med undervisningsmaterialet Otto och Ronja återvinner

Lektionen arrangeras som ett besök i skolan eller alternativt på distans via nätet. Efter lektionen får eleverna testa sina kunskaper i Rosk’n Rolls mobilspel i lag på 2–3 elever. Varje lag behöver en mobiltelefon, en pekplatta eller en dator med nätkontakt. De fem bästa lagen från regionen tar sig vidare och tävlar i finalen.  

Tävlingens förstapris är 500 euro till klasskassan!

Fjärdeklassare på Munka avfallscentrals gamla deponiområde, i full fart med en uppgift som hör till Återvinningsexperterna-tävlingen.
Återvinningsexperterna-tävlingen i full fart på toppen av Munka avfallscentrals gamla deponiområde.

Förra våren var det laget från Harjurinteen koulu i Lovisa som knep segern i östra Nyland, medan Muijalan koulu från Lojo tog hem segern i västra Nyland. Uttagningstävlingen pågick under tiden 3.10.2022-31.3.2023 och finalerna ordnades första veckan i maj. 

Här kan du läsa mera om tävlingen 2023.