Fjärdeklassare på Munka avfallscentrals gamla deponiområde i samband med Återvinningsexperterna.

Återvinningsexperterna

Återvinningsexperterna är en fartfylld tävling på temat sopor och sortering för fjärdeklassare i östra och i västra Nyland. Återvinningsexperterna-tävlingen omfattar en uttagning med tillhörande lektion och mobilspel samt en final som ordnas på våren. Finalerna är fartfyllda tävlingar som ordnas på avfallscentralerna och där är det snabbheten som avgör.

Tävlingens förstapris är 500 euro till klasskassan!

Fjärdeklassare på Munka avfallscentrals gamla deponiområde, i full fart med en uppgift som hör till Återvinningsexperterna-tävlingen.
Återvinningsexperterna-tävlingen i full fart på toppen av Munka avfallscentrals gamla deponiområde.

Återvinningsexperterna 2022

Läsårets uttagningstävling alkukilpailu pågick den 1.10.2021-31.3.2022. Finalerna ordnades den 3.5 på Munka avfallscentral i Lojo och den 3.5 på Domargård avfallscentral i Borgå.

Den västnyländska finalen vanns av Pusulan koulus lag, de övriga finalisterna kom från Kyrkfjärdens skola, Västankvarns skola, Kirkonkylän koulu och Sjundeå svenska skola.
I östra Nyland vanns tävlingen av laget från Valkon koulu, som i finalen gick upp mot Hinthaaran koulus, Kvarnbackens skolas, Strömborgska skolans och Pornaisten yhtenäiskoulus lag.

Här kan du läsa mera om årets tävling.