Återvinn återvinningsbart avfall
hemma på gården

Det är enkelt att återvinna med vår flerfackstjänst: avfallet tar inte onödig plats hemma i skåpen och turerna till ekopunkten uteblir!

Till flerfacksinsamlingen hör två kärl. I det fyrdelade flerfackskärlet sorteras kartong, metall samt glas- och plastförpackningar. Som kompis till flerfackskärlet kan man välja antingen ett blandavfallskärl, om man till exempel komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostor, eller ett tvåfackskärl. I kärlet med två fack sorteras biovfallet och samlas in blandavfall.

Flerfackstjänsten är i första hand menad för invånare i egnahemshus men den passar också små husbolag på högst 10 bostäder. Vi erbjuder servicen i nästan alla tätorter på vårt verksamhetsområde samt längs med insamlingsrutterna. Kontrollera om tjänsten är tillgänglig på din hemort genom att kontakta vår kundservice. Vi utvidgar serviceområdet enligt efterfrågan.

Flerfackskärlen

Väljer du flerfacksinsamlingen får du två kärl levererade hem till gården

Kärl 1: flerfackskärl

Ett flerfackskärl med fyra fack för sortering av kartong, metall samt glas-
och plastförpackningar.

Alternativen är:

 • 360-literskärl (egnahemshus) eller
 • 660-literskärl, som rekommenderas för familjer på fler än fyra personer samt som gemensamt kärl med grannen (egnahemshus eller till husbolag med högst 10 lägenheter)

Kärl 2: tvåfackskärl

Välj själv antingen ett tvåfackskärl för bio- och blandavfall eller enbart ett blandavfallskärl om du till exempel komposterar bioavfallet själv i en värmeisolerad kompostor.

Alternativen är:

 • 240-literskärl med två fack för bio- och blandavfall (för egnahemshus och för husbolag med högst två lägenheter).
 • 140-literskärl för blandavfall
 • 240-literskärl för blandavfall
 • 360-literskärl för blandavfall
 • 660-literskärl för blandavfall

Kärlens mått:

Bredd (cm)Djup (cm)Höjd (cm)
240 liter5872,5107
360 liter7686107
660 liter126,677,5116,5

Tömning av sopkärlen

Flerfacksbilen tömmer kärlens fack i separata kammare. Kartong, metall, plastförpackningar och glasförpackningar slutar som råvara för industrin, blandavfallet används för energiproduktion medan bioavfallet förs till rötningsanläggningar och förvandlas till biogas samt till näring för åkrar.

Sopkärlens tömningsintervall påverkas av avfallsmängden samt av avfallshanteringsföreskrifterna.

Flerfackskärlet töms med 2, 4, 8 eller 12 veckors mellanrum enligt hur du själv vill och har behov av.

Tvåfackskärlet måste tömmas med minst två veckors mellanrum eftersom det innehåller bioavfall. Kärlet fås endast tillsammans med nyttoavfallskärlet.

Blandavfallskärlet måste tömmas med minst två veckors mellanrum om det innehåller bioavfall.

 • Tömningsintervallet kan ändå vara fyra veckor, förutsatt att bioavfall samlas in separat på fastigheten eller komposteras i en värmeisolerad kompostor skyddad från skadedjur och att en korrekt anmälan om kompostering lämnats in till avfallshanteringsmyndigheten.
 • Det går att ansöka om ett ännu längre tömningsintervall (sex eller till och med åtta veckor) för blandavfallskärlet, förutsatt att man utöver att samla in bioavfall eller kompostera även sorterar plast- och glasförpackningar, metall, kartong, papper och farligt avfall.
 • Fyll i anmälan om kompostering och/eller ansök om förlängt tömningsintervall hos Nylands avfallsnämnd.
På videon kan du se hur det går till när flerfackskärlet töms. (Om videon inte syns på sidan kan du se den här: https://www.youtube.com/watch?v=n6x9Y9bE5u0

Flerfackstjänstens prissättning

Till flerfackstjänsten hör tömning av sopkärlen, transport och behandling av avfallet samt kärltvätt genom sköljning en gång om året. Flerfackskärlen är hyreskärl.

Genom att justera kärlstorleken och tömningsintervallet hittar man en lösning som passar varje hushåll. Priset på servicen påverkas framför allt av tömningsintervallet. Här kan du bekanta dig med prisberäkningarna för några exempelhushåll.

Flerfackskärl,
360 liter
Flerfackskärl,
660 liter
Tvåfackskärl,
240 liter*
€/tömning12,1412,2511,10
Kärlhyra, €/mån2,233,771,38
Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %
*Fås endast tillsammans med flerfackskärlet

TIPS! Flerfackstjänsten kan även beställas tillsammans med grannen och då delar man på kostnaderna.

Asiakas monilokeroastialla. Monilokeroastioita.

Bekanta dig med vår sorteringsguide för flerfackstjänsten:

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

 • ring 020 637 7000
  vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
 • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
 • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi