Elever på avfallscentralen.

Avfallsrådgivningens material för barn och unga

Roliga övningar ger färdighet! Vi ebjuder barn och unga i olika ålder en hel del olika slags material med koppling till miljöfostran. Klicka och läs mera.

Tilläggsinformation och kontakt:
neuvonta@rosknroll.fi