Sköldvik materialcenter KILKE

KILKE är vårt materialbehandlings och -förädlingscenter i Sköldvik i Borgå. Centret betjänar aktörer inom cirkulärekonomins och miljöteknikens sektor.

Återvinningskraven blir ständigt striktare och i framtiden krävs allt mer avancerade tekniska och processliknande lösningar för att materialen ska hållas kvar i cirkulation. KILKE erbjuder utmärkta möjligheter till mångsidiga materialförädlingsfunktioner.

Det total 32 hektar stora området tas i bruk stegvis. Det första företaget som inlett sin verksamhet på KILKE är Revanssi Oy, Rosk’n Rolls och Kuusakoski Oy:s samägda företag som erbjuder avfallshanterings- och återvinningstjänster.

Kontaktuppgifter

Sköldviksvägen 200, 06850 Kullo
info.kilpilahti@rosknroll.fi
tfn 020 637 7094

Revanssi Oy

Gå in på Revanssi Oy:s webbplats