Avfallshantering i västra
och i östra Nyland

Rosk'n Rollin toimialue kartalla

Vi producerar lokala och effektiva avfallshanteringslösningar som en del av en fungerande cirkulär ekonomi, för en renare miljö.

Vi sköter de serviceuppgifter på vårt område som enligt avfallslagen hör till kommunerna – modernt och på miljöns villkor.

Ägarkommunerna och verksamhetsområdet

Askola, Borgå, Borgnäs, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vichtis

I praktiken producerar vi avfallshanteringstjänster till bostadsfastigheter samt till fastigheter som hör till kommunernas serviceverksamhet.

Bland våra tjänster hittar du:

  • planering av avfallshanteringen, utveckling och koordinering,
  • insamling av material på fastigheterna,
  • mottagning av avfall, energianvändning och hantering,
  • avfallshantering av farligt avfall och rådgivning
    och kommunikation kring avfallshantering.

Styrelsen

Elin Andersson, Borgå 
Jarmo Aho, Lojo
Veijo Kämppi, Raseborg 
Jenni Viherkanto, Vichtis
Markus Söderqvist, Sibbo
Katri Haverinen, Lovisa
Tiina Hentunen-Vanninen, Högfors
Fredrik Rantala, Hangö
Sanna Kurki, Askola

Utöver det erbjuder vi avfallshanteringsservice till företag som behöver det. Tjänsterna för företag produceras enligt avfallslagen endera på basis av ansvaret för kommunal avfallshantering i andra hand eller marknadsbaserat.

Serviceinriktat, hållbart, transparent

Vi arbetar hållbart enligt lagstiftningen och enligt myndigheternas föreskrifter, och förutser kommande förändringar i föreskrifterna. Vi är metodiska, målinriktade och framåtsträvande samt följer kontinuerligt upp hur våra målsättningar fullföljs.

Vi har en aktiv växelverkan med kunderna, ägarna, myndigheterna, samarbetspartner och med våra övriga samverkansgrupper. Vi strävar kontinuerligt efter att våra tjänster är lätta att använda och flexibla, och vi beaktar våra kunders behov när vi utvecklar dem. Vi kommunicerar öppet, effektivt, ärligt och interaktivt. Genom kostnadseffektiv verksamhet håller vi kundavgifterna på en så låg nivå som möjligt sett till servicenivåns och funktionernas kvalitet.

Bekanta dig med vår verksamhet och våra framtidsplaner i videon här intill. (Om videon inte syns på sidan kan du se den här: https://www.youtube.com/watch?v=IC9hA0nhpFU)