Bioavfallet samlas in separat
eller sätts i kompostorn

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna bör bioavfallet sorteras och samlas in separat i fastigheter:

 • ifall antalet bostäder är minst tre
 • i egnahemshus och i fritidsbostäder i åretruntbruk i större tätorter. Inom Rosk’n Rolls område gäller sorteringsskyldigheten för småhus
  • Lojos största enhetliga tätortsområde från 1.9.2023
  • Nummela tätort i Vichtis med omnejd från 1.11.2023
  • Borgå centraltätort från 1.4.2024
  • Nickby och Söderkulla tätorter i Sibbo från 1.4.2025.

Separatinsamlingskravet gäller inte fastigheter på glesbygden.

BESTÄLL INSAMLING
av bioavfall eller gör en KOMPOSTERINGSANMÄLAN


Lösenord via sms

Hittar du inte fakturanumret? Har du meddelat ditt mobilnummer till Rosk’n Roll kan du via sms beställa ett lösenord till oma.rosknroll.fi-tjänsten. Skicka meddelandet rosknroll kundnummer (rosknroll xx-xxxxxxxx-xx) till nummer 13131.

Vad innebär sorteringsskyldigheten?

Bioavfall ska antingen samlas i ett skilt sopkärl eller komposteras i en värmeisolerad och skadedjursskyddad kompostor. En anmälan om kompostering bör göras till Nylands avfallshanteringsmyndighet (www.ujlk.fi).

Man kan också beställa bioavfallskärl och tömning tillsammans med närboende grannar, genom att gå in för ett gemensamt kärl. Även kompostorn kan vara gemensam med grannen.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Bioavfallsinsamling och tömningspriser

Kompostering

Kompostering hemma på gården är ett miljövänligt och förmånligt sätt att dra nytta av bioavfallet. Det är även ett alternativ till separatinsamlin av bioavfall, på de områden där man förutsätter sortering av bioavfall. Komposterar man livsmedelsavfall bör man göra en sakenlig anmälan till avfallshanteringsmyndigheten.

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

 • ring 020 637 7000
  vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
 • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
 • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää biojätettä käsissään.

Bekymmer med bioavfallet?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.