Bioavfallet samlas in separat
eller sätts i kompostorn

Rekommendationen till invånare i egnahemshus eller fritidsboende är att kompostera bioavfallet på den egna tomten, i en värmeisolerad kompostor.

Invånare i egnahemshus och fritidsboende kan också ansluta sig till separatinsamlingen av bioavfall, till exempel tillsammans grannen.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna bör bioavfall sorteras och samlas in separat i våningshus och radhusfastigheter ifall antalet bostäder är minst fem. Separatinsamlingskravet gäller inte fastigheter på glesbygden.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Tips för att hantera bioavfall i köket

Bioavfallet som läggs i bioavfallskärlet ska packas i en förpackning som förmultnar, såsom en papperspåse, en kartongförpackning utan plast eller en bioavfallspåse. Minimera fukt och för ut bioavfallet till insamlingskärlet eller kompostorn tillräckligt ofta. På det viset undviker du odörer och nedisning och avfallspåsen hålls bättre hel.

Biojätettä keittiössä
  1. Låt överflödig vätska rinna av bioavfallet.
  2. Sätt filterpåsarna på tork innan du lägger dem i bioavfallet.
  3. Använd strö (t.ex. äggkartongbitar eller tidningspappersremsor) på bioavfallspåsens botten.
  4. Förvara bioavfallet luftigt i köket, stäng inte om med lock. En stadig papperspåse kan läggas som sådan i avfallsvagnen.

Insamling av bioavfall från fastigheten

Kompostering

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000
    vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää biojätettä käsissään.

Bekymmer med bioavfallet?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.