Bekanta dig med vår
verksamhet under tidigare år

Genom att informera kontinuerligt berättar vi om vår verksamhet för våra kunder och våra ägarkommuner samt för andra intressentgrupper. Vi publicerar även årligen ett årssammandrag samt vårt bokslut.

Bekanta dig med vår verksamhet via länkarna nedan:

Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll fusionerades i början av år 2019, men alltsedan år 2015 framåt finns beskrivningarna av verksamheten och ekonomin samlade på en gemensam webbplats. Du hittar bolagens årsredovisningar fram till 2018 i menyerna nedan.