Tömningspriser för slambehållare

Priset består av en tömnings- och transportavgift samt en behandlingsavgift för slammet. Tömningsavgiften omfattar tömning av slambehållaren och borttransport av slammet. Avgiften bestäms enligt volymen på den tömda slammängden.

Ifall tömningen av slambehållaren kräver en slang som är längre än 70 meter debiteras en tilläggsavgift för den övergående delen. En avgift debiteras även för förflyttning av bilen och utrustningen på fastigheten samt för annat merarbete som utförs av föraren (såsom snöröjning, öppning av fastfrusna lock och röjning av växtlighet).

Ifall behållarna inte kan tömmas på grund av förhållandena på fastigheten uppbärs en avgift för onödigt besök.

De kommunvisa prislistorna läggs till efterhand då avgifterna fastställts.