Barn håller plastförpackningar i händerna.

Separatinsamling av plastförpackningar

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste våningshus och radhusfastigheter med minst fem bostäder sortera och samla in plastförpackningar separat. Insamlingskravet gäller inte fastigheter på glesbygden.

Även mindre fastigheter kan ansluta sig till plastförpackningsinsamlingen, ensam eller varför inte tillsammans med grannen genom att komma överens om det med oss.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Insamlingskärlet för plastförpackningar

Storleken på insamlingskärlet för plastförpackningar storlek väljs enligt behov. Det vanligaste är att plastförpackningar samlas in i 600-literskärl som flyttas för hand. Utöver plastförpackningskärlen som flyttas för hand kan våningshus och radhusfastigheter använda djupbehållare. Sopkärl som flyttas för hand kan enkelt hyras via vår kundtjänst.

På fastighetens samtliga sopkärl måste det tydligt kom fram vilket avfallsslag som samlas in, det med ett klistermärke som anger avfallsslaget. Dekaler med avfallsslaget angivet kan beställas avgiftsfritt via vår kundservice per e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Erialisia jäteastioita rivissä.

Plastförpackningskärlens tömningspriser

Tömningsintervallet bestäms enligt mängden plastförpackningsavfall som uppstår på fastigheten. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste kärlen för plastförpackningar tömmas med minst 12 veckors mellanrum.

Sopkärl högst 1 000 literDjupbehållare högst 5,0 m3
8,18 €/tömning35,94 €/tömning
Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000
    vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää muovipakkauksia kädessään.

Problem med plastförpackningarna?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.