Husbolagets avfallshantering

Vi ser till att sopkärlen vid bostadsfastigheter och kommunala servicefastigheter töms i våra ägarkommuner i västra och i östra Nyland (Askola, Borgå, Borgnäs, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjunde, Vichtis). I praktiken töms sopkärlen av transportföretag som vi valt utifrån anbudsprövning. Vi sköter kundkontakterna, alltså kundtjänsten och faktureringen, sopbilarnas routing samt ger avfallsrådgivning. Via oss hanteras insamlingen av blandavfall, bioavfall, plast- och glasförpackningar, kartong samt småmetall. Tveka inte att ta kontakt med vår kundservice ifall det är något du funderar över angående avfallshanteringen på din fastighet!

I allmänheter är det disponenten som svarar för att organisera avfallshanteringen i husbolag. Även aktiva invånare och medlemmar i styrelsen kan arbeta för en effektiv och miljövänlig avfallshantering i husbolaget.

Insamling och transport av avfall

Enligt avfallslagen måste alla bostadsfastigheter ansluta sig till den kommunalt organiserade avfallshanteringen. Utöver blandavfall bör våningshus och radhusfastigheter sortera och samla in avfall enligt följande:

  • bioavfall ifall det finns minst 3 bostäder
  • kartong, metall, glas- och plastförpackningar ifall det finns minst 5 bostäder

Även mindre husbolag kan frivilligt ansluta sig till insamlingen av återvinningsbart avfall.

På avfallsslagens egna sidor kan du läsa mera om insamlingen respektive avfall:

Insamlingsskyldigheterna är definierade i avfallshanteringsföreskrifterna som Nylands avfallsnämnd slagit fast. Fastigheternas nuvarande skyldigheter trädde i kraft 1.3.2023.

Lapsi pitää biojätettä käsissään.
Lapsi pitää pienmetallia kädessään.
Lapsi pitää muovipakkauksia kädessään.
Lapsi pitää kartonkia kädessään.
Lapsi pitää lasipakkauksia käsissään.
Lapsi pitää sekajätettä käsissään.

Avgifter för avfallshanteringen

Avfallshanteringens grundavgift är en fastighetsspecifik månadsavgift som baserar sig på antalet bostäder. I husbolag inkluderas grundavgiften i bostadsvederlaget. Med grundavgiften upprätthålls avfallshanteringstjänsterna för privathushåll, såsom servicen på avfallsstationerna, ekopunktsnätet, avfallshantering av farligt avfall samt avfallsrådgivning. Även avfallsmyndighetens verksamhet finansieras med den.

Från och med den 1.3.2023 debiterar vi ett pappersfakturatillägg på 3 euro för avfallsräkningar som skickas per post. För nätfakturor och fakturor via e-post debiteras inga tilläggsavgifter.  

Opastaulu Munkkaan jätekeskuksen Roskarasti -radalle.

För tömningen av sopkärlen debiteras en avgift som baserar sig på sopkärlet storlek och avfallets art. De olika avfallsslagens tömningspriser hittar du på respektive avfallsslags egen sida. Avfallshanteringens avgifter baserar sig på avfallstaxan som Nylands avfallsnämnd fastställt.

Så dimensionerar du husbolagets avfallshantering och avfallsutrymme

Husbolagets avfallsutrymme ska vara lätt att använda – både ur invånarens och sopbilschaufförens synvinkel – för att det ska hållas städat och tryggt. På en separat sida har vi samlat direktiv för hur man planerar avfallshanteringens dimensionering i ett husbolag samt för hur man bygger och underhåller avfallsutrymmet eller soprummet. Sidan hittar du bakom den här länken.

Följ upp fastighetens avfallshanteringstjänster via elektronisk rapportering

Den elektroniska rapporteringen är en avgiftsfri service för våra kunder. Genom att logga in kan man bland annat se vilka avfallshanteringstjänster (tömningar, kärlhyra) som man har på den egna fastigheten samt se de tömda avfallsmängderna.

Tilläggsinformation för disponenter samt ändringar i husbolagets avfallsinsamlingstjänster:

  • gå in på vår MinRoskis-tjänst för att göra ändringar i dina avfallshanteringstjänster
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi
  • ring till disponenternas eget telefonnummer 020 637 7045
    mån–fre 8.30–15.30 (lsa/lna)
  • gå in och kontrollera den elektroniska rapporteringen