En blandavfallslösning just för dig

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste alla fastigheter ha ett fastighetsspecifikt sopkärl eller ett gemensamt sopkärl. Blandavfallet, som uppstår på fastigheten och blir över efter att nyttoavfallen sorterats bort, bör läggas i det.

Det går att ansluta sig till blandavfallsinsamlingen med ett vanligt blandavfallskärl eller genom att välja flerfackstjänsten – endera ensam eller tillsammans med grannen. Utöver det erbjuder vi service via blandavfallspunkter till sådana egnahemshus och fritidsbostäder på glesbygden där det, till exempel på grund av dåliga vägförbindelser, är besvärligt att ordna avfallstransport. Den vanligaste lösningen för att organisera avfallshanteringen är att ha ett blandavfallskärl hemma på gården och beställa tömningen av oss.

Blandavfallskärl

Det vanligaste sopkärlet för blandavfall som används i egnahemshus rymmer 240 liter och har hjul och lock. Alternativen är sopkärl på 140, 240, 360 eller 660 liter. Det är behändigt och förmånligt att hyra sopkärlet genom att kontakta vår kundtjänst. Den vägen kan man säkerställa att sopkärlet på gården är ändamålsenligt och går kärlet exempelvis sönder så levererar vi ett helt i stället.

I våningshus och i radhuslängor används oftast antingen ett flyttbart, hjulförsett blandavfallskärl på 660 liter eller djupbehållare och frontcontainrar. Via vår kundtjänst kan man smidigt hyra ett sopkärl av typen som flyttas för hand.

På fastighetens samtliga sopkärl måste det tydligt komma fram vilket avfallsslag som samlas in. Det är enkelt ordnat med ett klistermärke som anger avfallsslaget. Dekalerna kan beställas avgiftsfritt via vår kundservice per e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.
Asiakas monilokeroastialla. Monilokeroastioita.
Sekajätepisteen astioita.
Erialisia jäteastioita rivissä.

Tömning av blandavfallskärlet
och överloppsavfall

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska blandavfallskärlet tömmas minst en gång på två veckor.

  • Tömningsintervallet kan ändå vara fyra veckor, förutsatt att bioavfall samlas in separat på fastigheten eller komposteras i en värmeisolerad kompostor skyddad från skadedjur och att en korrekt anmälan om kompostering lämnats in till avfallshanteringsmyndigheten.
  • Det går att ansöka om ett ännu längre tömningsintervall (sex eller till och med åtta veckor) för blandavfallskärlet, förutsatt att man utöver att samla in bioavfall eller kompostera även sorterar plast- och glasförpackningar, metall, kartong, papper och farligt avfall.

Fyll i anmälan om kompostering och/eller ansök om förlängt tömningsintervall:

Vi får informationen om besluten direkt från avfallsnämnden och agerar automatiskt enligt dem.

I undantagsfall kan man lämna några överloppssopsäckar bredvid blandavfallskärlet. För dem debiteras enligt avfallstaxan. Sopbilen som fraktar blandavfall kan inte plocka med sig vare sig möbler eller annat grovavfall. Dem bör man själv föra till avfallsstationen. Har du behov av en extra tömning av sopkärlet, ta kontakt med vår kundtjänst. I blandavfallet får man inte slänga avfall som inte hör hemma där, såsom farligt avfall eller annat olämpligt avfall.

Fritidsbostäder

Fritidsbostädernas blandavfallskärl ska tömmas under de månader bostaden används. Fritidsbostäder skall dock höra till avfallshanteringen under minst fyra månaders tid under tiden 1.4-31.10.

Avgifter och priser

Nedanför hittar du de kommunvisa tömningsavgifterna för blandavfallskärl som berör egnahemshus och småhus samt husbolag. Priserna inkluderar mervärdesomsättningsskatt 24 %. Utöver tömningsavgifterna uppbärs avfallshanteringens grundavgift som baserar sig på bostädernas antal.

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000
    vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Täysi sekajäteastia.

Bortblandad av blandavfallet?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.