Träffa oss där det händer!

Vi är med där det händer. Våra sakkunniga deltar årligen i flertalet lokala mässor och allmänna evenemang. Det är tillfällen där våra miljöutbildare ger information bland annat om sortering och om avfallshanteringens tjänster.

Utöver att vi deltar allmänna evenemang håller vi föreläsningar för exempelvis skolor eller föreningar. Ifall du blev intresserad av möjligheten att bjuda in oss, kan du ta kontakta via e-post: neuvonta@rosknroll.fi

Nedan uppdaterar vi information om evenemangen där vi är med.

13-14.4.2024 RAKSA PORVOO-mässan i Borgå

Jäteneuvontaa Porvoon torilla.
Våra miljöutbildare deltog bland annat på Borgådagarna år 2023.