Träffa oss där det händer!

Vi är med där det händer. Våra sakkunniga deltar årligen i flertalet lokala mässor och allmänna evenemang. Det är tillfällen där våra miljöutbildare ger information bland annat om sortering och om avfallshanteringens tjänster.

Utöver att vi deltar allmänna evenemang håller vi föreläsningar för exempelvis skolor eller föreningar. Ifall du blev intresserad av möjligheten att bjuda in oss, kan du ta kontakta via e-post: neuvonta@rosknroll.fi

Nedan uppdaterar vi information om evenemangen där vi är med.

Avfallsrådgivning på avfallsstationerna

Våra återvinningscoacher turnerar på Rosk’n Rolls avfallsstationer i juli-september 2024 och svarar på kundernas knepiga avfallsdilemman samt erbjuder rådgivning kring avfallshanteringstjänsterna på stort.

”På avfallsstationerna erbjuder vi information bland annat om självbetjäningen och om avlagda textilier, eftersom de ofta kommer frågor om dem av kunder som besöker avfallsstationerna. Det går förstås att fråga vad som helst som har med avfallshanteringen att göra av oss”, uppmuntrar återvinningscoachen Johanna Lindholm.

Läs mera om rådgivningsturnén på avfallsstationerna


Avfallsrådgivning vid evenemangen

29.6.2024 Ingådagen
24.8.2024 Vihdin Wuosisatamarkkinat i Vichtis

Rådgivningsturnén på avfallsstationerna 

Juli
Ons. 3.7. kl. 14–17 Lojo, Munka avfallsstation
Lör. 6.7. kl. 9–12 Karislojo avfallsstation
Lör. 6.7. kl. 14–17 Vichtis avfallsstation
Tors. 18.7. kl. 11–14  Askola avfallsstation
Ons. 24.7. kl. 11–14 Borgnäs avfallsstation
Augusti
Lör. 3.8. kl. 11–14 Sibbo avfallsstation
Ons. 7.8. kl. 15–18 Lovisa avfallsstation
Tors. 8.8. kl. 15–18 Borgå, Domargård avfallsstation
Lör. 10.8. kl. 9–12 Karis avfallsstation
Lör. 10.8. kl. 14–17 Ingå avfallsstation
Tis. 13.8. kl. 11–14 Hangö avfallsstation
Lör. 31.8. kl.  9–12 Ekenäs avfallsstation
September
Lör. 14.9. kl. 9–12 Högfors avfallsstation
Lör. 14.9. kl. 14–17 Pusula avfallsstation