Olika slags sopkärl på rad.

Smidig avfallshantering
i husbolagen

På den här sidan har vi samlat instruktioner för hur man planerar avfallshanteringens dimensionering samt för hur man bygger, använder och underhåller avfallsutrymmena.

Dimensionering av avfallshanteringen

I tabellerna nedanför finns dimensioneringsanvisningar för avfallsinsamlingskärlen och tömningarna i olika stora husbolag. I allmänhet körs olika avfallsslag cirka 1 gång/vecka och i vissa fall mera sällan. I dimensioneringen har man räknat ut den nödvändiga veckokapaciteten för de olika avfallsslagen, vilket man i praktiken kan uppnå genom att kombinera olika kärlstorlekar, antalet kärl och tömningsintervall.

* Pappersinsamlingen ordnas av producentansvarsorganisationen
* 2 tömningar varannan vecka 
* 3 tömningar var fjärde vecka
* 4 tömningar var åttonde vecka
* 5 För bioavfallet räcker 2 veckor som tömningsintervall, men intervallet är tillåtet endast under vinterhalvåret veckorna 41–17

För kartong- och plastförpackningar: huvudsakligen 660-literskärl för vilka man beställer ett optimalt tömningsintervall (= kärlet töms när det är fullt).

För glasförpackningar och metall: huvudsakligen 240-literskärl för vilka man beställer ett optimalt tömningsintervall (= kärlet töms när det är fullt).

Med flerfackskärlet kan man organisera insamlingen av kartong, plast- och glasförpackningar samt metall på fastigheter med högst 10 bostäder.

Så här planerar och dimensionerar du ett nytt avfallsutrymme

Avfallsutrymmet ska vara sådant att varje sopkärl ska kunna tömmas utan att andra kärl behöver flyttas. Kärlen som används mest och töms oftast får gärna placeras närmast dörren. Ett rektangulärt sopskjul är bäst med tanke på hur utrymmet kan utnyttjas, då kan kärlen placeras på gångens båda sidor.

Nedan exempelbilder på minimidimensioneringen för avfallsutrymmen i husbolag med 11–20, 21–34 och 35–50 bostäder.

Ta kontakt ifall du behöver hjälp med att planera att fungerande avfallsutrymme. Vi hjälper gärna till!

skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
ring till disponenternas eget telefonnummer 020 637 7045, mån–fre 8.30–15.30 (lsa/lna)