Avfallsstationernas prislista för farligt avfall

Små lass, under 50 kg, mottas på alla avfallsstationer. Hushåll som betalar grundavgiften får lämna mängder under 50 kg avgiftsfritt. Möjligheten att leverera större partier till Lojo Munka eller Domargårds avfallscentral i Borgå, måste alltid kontrolleras på förhand.

Priserna gäller farligt avfall från företag samt partier på över 50 kg från hushåll.

En mottagningsavgift läggs på alla avgiftsbelagda partier, 14,00 €/gång (moms 0 %), 17,36 €/gång (moms 24 %)

Farligt avfall

Ackumulatorer för fordon 0 € / st (moms 0 %)
0.00 € / st (moms 24 %)
Aerosoler 1.39 € / kg (moms 0 %)
1.72 € / kg (moms 24 %)
Avfall som innehåller kreosot 48.39 € / m3 (moms 0 %)
60.00 € / m3 (moms 24 %)
Basiskt avfall, flytande 1.5 € / kg (moms 0 %)
1.86 € / kg (moms 24 %)
Bekämpningsmedel 2.5 € / kg (moms 0 %)
3.10 € / kg (moms 24 %)
Broms- och kylarvätskor 0.82 € / kg (moms 0 %)
1.02 € / kg (moms 24 %)
Fast oljigt avfall 0.6 € / kg (moms 0 %)
0.74 € / kg (moms 24 %)
Flytgasflaskor, under 11 kg 15 € / st (moms 0 %)
18.60 € / st (moms 24 %)
Fotograferingskemikalier 0.7 € / kg (moms 0 %)
0.87 € / kg (moms 24 %)
Gasbehållare, under 1 liter 2.4 € / st (moms 0 %)
2.98 € / st (moms 24 %)
Gödselavfall 1.56 € / kg (moms 0 %)
1.93 € / kg (moms 24 %)
Halonsläckare 100 € / st (moms 0 %)
124.00 € / st (moms 24 %)
Icke-identifierbart farligt avfall 4.2 € / kg (moms 0 %)
5.21 € / kg (moms 24 %)
Kemikalieavfall 4.2 € / kg (moms 0 %)
5.21 € / kg (moms 24 %)
Kvicksilverhaltigt avfall 27.3 € / kg (moms 0 %)
33.85 € / kg (moms 24 %)
Lösningsmedel 0.35 € / kg (moms 0 %)
0.43 € / kg (moms 24 %)
Lösningsmedelavfall, halogen- eller svavelhaltig 1.55 € / kg (moms 0 %)
1.92 € / kg (moms 24 %)
Målarfärg 1.39 € / kg (moms 0 %)
1.72 € / kg (moms 24 %)
Olja-vatten-blandning 0.22 € / kg (moms 0 %)
0.27 € / kg (moms 24 %)
Pulversläckare 15 € / st (moms 0 %)
18.60 € / st (moms 24 %)
Spillolja 0 € / kg (moms 0 %)
0.00 € / kg (moms 24 %)
Syror, flytande 1.5 € / kg (moms 0 %)
1.86 € / kg (moms 24 %)
Tunnor som har innehållit farligt avfall 25 € / st (moms 0 %)
31.00 € / st (moms 24 %)