Aerosoler

aerosolförpackning, aerosolburk, drivgas, hårsprayflaska, polyuretan, skumplast för isolering, sprayflaska, sprayburk, sprayfärg, spraylack, smörjmedel i tryckförpackning, deodorant i tryckgasförpackning, bekämpningsmedel i tryckförpackning, myggift i tryckförpackning, raklödder, tändare

Hör till avfallsslaget

Farligt avfall

Information om avfallet

Farligt avfall är ett ämne eller föremål som orsakar skada eller fara för hälsan eller miljön.

Lämna in farligt avfall i originalförpackningar eller märk förpackningarna väl. Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan. Tomma förpackningar räknas inte som farligt avfall. Farligt avfall tas emot på avfallsstationerna, i containrarna för farligt avfall och via de ambulerande insamlingarna.

Till aerosolerna hör allt avfall som är packat i aerosolburkar. Bland aerosolerna får man inte lägga gasflaskor.

Insamlingsställen

Container för farligt avfall
Ambulerande insamling
Avfallsstationer

Vad händer med avfallet?

En del av det farliga avfallet värmebehandlas i hög temperatur, där de oskadliggörs. Energi som frigörs tas tillvara. Lösningsmedel, glykollösningar och spillolja kan förädlas för återanvändning.

Läs mera om materialets återvinning
Stena Recycling Oy
Lassila & Tikanoja Oyj