Ge och ta -containern

Ge och ta-containrar i Lojo och Borgå

På avfallsstationerna på Domargårds avfallscentral i Borgå och Munka avfallscentral i Lojo finns våra Ge och ta-containrar.

I Ge och ta-containrarna kan du lämna hela och användbara saker (inte kläder eller elapparater). För de saker du lämnar i containern betalar du den normala mottagningsavgiften för avfallet. Du kan även fritt ta saker för eget bruk från containern.

Ota ja jätä -kontin sisältöä

Så här fungerar Ge och ta-containern: 

  • Servicerådgivaren kontrollerar vilka saker kunden kan lämna i containern. Tillståndet ges tillika som lasten kontrolleras.
  • Sakerna som lämnas i containerna ska vara hela och trygga att återanvända som sådana. Till containern tas inte småsaker emot. Kläder styrs till UFF lådan.
  • Kunden betalar den normala mottagningsavgiften för avfall (enligt avfallsslag) för de saker som lämnas i containern. 
  • Det är frivilligt för kunden att lämna sakerna i Ge och ta-containern.
  • Kunden kan fritt ta vilka saker som helst från containern för eget bruk.
  • Kunden kan hämta saker från containern utan att ha avfall med sig till avfallsstationen. Kunden ska ändå alltid gå via mottagningen.

Förläng sakernas livslängd och minska miljöpåverkan