Ge och ta -containern

Ge och ta-containrar för återanvändbara saker

Våra Ge och ta-containrar finns sedan tidigare på avfallsstationerna på Domargårds avfallsstation i Borgå och Munka avfallsstation i Lojo, och från och med i höst kan man containeråtervinna också på Karis och Lovisa avfallsstationer.

I Ge och ta-containrarna kan du lämna hela och användbara saker. För de saker du lämnar i containern betalar du den normala mottagningsavgiften för avfallet. Du kan även fritt ta saker för eget bruk från containern.

Ota ja jätä -kontin sisältöä

Så här fungerar Ge och ta-containern: 

  • Servicerådgivaren kontrollerar vilka saker kunden kan lämna i containern. Tillståndet ges tillika som lasten kontrolleras.
  • Sakerna som lämnas i containrarna ska vara hela och trygga att återanvända som sådana. I containern tas inte elapparater, småsaker eller kläder emot.
  • Kunden betalar den normala mottagningsavgiften för avfall (enligt avfallsslag) för de saker som lämnas i containern. 
  • Det är frivilligt för kunden att lämna sakerna i Ge och ta-containern.
  • Kunden kan fritt ta vilka saker som helst från containern för eget bruk.
  • Kunden kan hämta saker från containern utan att ha avfall med sig till avfallsstationen. Kunden ska ändå alltid gå via mottagningen.

Förläng sakernas livslängd och minska miljöpåverkan