Erilaisia jätteitä.

Avfallsguide

Vår avfallsguide hjälper dig att hitta sorteringsanvisningar och information bland annat om
återvinningspunkter och materialåtervinning.
Skriv in avfallets/skräpets namn i sökfältet eller välj ett av avfallsslagen nedan.

Sök för sorteringsanvisningar

Skjortor, byxor och andra textilier på hög.

Användbara textilier

Användbara textilier är rena och hela textilier, skor och accessoarer i gott skick. Användbara textilier…

Läs mera

Asbestskivor.

Asbest

Asbestavfall är allt sådant material som innehåller asbest. Asbest är ett fibröst mineral som har…

Läs mera

Avlagda textilier.

Avlagda textilier

Till avlagda textilier hör torra och rena, oanvändbara kläder och hemtextilier från hushåll, såsom Jackor,…

Läs mera

En hög batterier med tejpade poler.

Batterier och små ackumulatorer

Till insamlingen för batterier och små ackumulatorer kan dessa lämnas med polerna förtejpade. Blyackumulatorer hör…

Läs mera

Behandlad trävara.

Behandlat trä

Föremål av trä samt trä som uppkommer vid byggnation och rivning sorteras i behandlat och…

Läs mera

Tegel- och betongavfall.

Betong- och tegelavfall

Betong- och tegelavfall är sådant avfall som uppkommer vid byggnation och rivning. Betong- och tegelavfall…

Läs mera

Bioavfall i en papperspåse.

Bioavfall

Bioavfall är sådant avfall som förmultnar och som uppkommer i köket och vid matlagning. Bioavfallet…

Läs mera

En trasig leksak. En smutsig köttförapckningen. En trasig strympa. Vaddpinnar. Blöjor.

Blandavfall

Blandavfall är avfall som blir kvar då man först har sorterat ut återvinningsbart avfall. Blandavfallet…

Läs mera

Någon skriver på ett dokument.

Dataskyddspapper

Dataskyddspapper är sekretessbelagda papper och pappersavfall som innehåller känslig information. Små mängder dataskyddspapper tas emot…

Läs mera

Däck med fälg

Till däck hör alla däck från olika fordon, förutom cykeldäck Fordonsdäck utan fälg tas avgiftsfritt…

Läs mera

Däck utan fälgar på hög.

Däck utan fälg

Till däck hör alla däck från olika fordon, förutom cykeldäck Fordonsdäck utan fälg tas avgiftsfritt…

Läs mera

Små elapparater

Elapparater

Till elapparater (el- och elektronikavfall dvs. EE) hör alla kasserade elektriska och elektroniska produkter, som…

Läs mera

Farligt avfall, sprejburkar, burkar med målarfärg.

Farligt avfall

Farligt avfall är ett ämne eller föremål som orsakar skada eller fara för hälsan eller…

Läs mera

Använda raketer och andra fyrverkeripjäser.

Fyrverkeripjäser, explosiva ämnen och ammunition

Vi tar inte emot ammunition, vapen, fyrverkeripjäser eller övriga explosiva ämnen. Ammunition och explosiva ämnen…

Läs mera

Gipsskivor på hög.

Gipsskivor

Endast rena gipsskivor och bitar av dessa. Får inte innehålla målade eller tapetserade gipsskivor eller…

Läs mera

Tomma glasburkar.

Glasförpackningar

Som glasförpackningar räknas använda konsumentförpackningar av glas, med andra ord glasflaskor och -burkar. Sortera färgade…

Läs mera

Impregnerat trä.

Impregnerat trä

Som impregnerat trä räknas avfall som uppkommer vid byggnation och rivning av produkter framställda av…

Läs mera

Vresros där knopparna håller på att slå ut.

Invasiva arter

Invasiva arter är arter som orsakar skador för den ursprungliga växtligheten, odlingsväxter, människans och djurens…

Läs mera

Jordmassor.

Jordmassor

Till rena jordmassor räknas överskottsjord som uppkommer till följd av jordbyggnation och som saknar återvinningsobjekt.…

Läs mera

Tillplattade kartonger.

Kartong

I kartonginsamlingen får sättas förpackningar som är gjorda av kartong, vätskekartong, papper och papp. Sortera…

Läs mera

Krattavfall, löv.

Krattavfall

Krattavfall är löv- gräs och växtavfall som uppkommer till följd av krattning och skötsel av…

Läs mera

Kvistar och grenar.

Kvistar och grenar

I risavfallet hör ris och kvistar från träd och buskar, samt växtdelar av växter med…

Läs mera

Läkedmedelsförpackningar med mediciner som blivit gamla.

Mediciner

Till mediciner hör föråldrade och överblivna läkemedel, samt termometrar som innehåller kvicksilver. Mediciner tas emot…

Läs mera

Metallskrot

Metall

Som metallavfall räknas metallföremål och tomma metallförpackningar, samt metallavfall som uppkommer vid byggnation och rivning.…

Läs mera

Obehandlat trä. Bräder.

Obehandlat trä

Föremål av trä samt trä som uppkommer vid byggnation och rivning sorteras i behandlat och…

Läs mera

Papper, tidningspapper.

Papper

Pappersavfall är avfall som uppstår av kopieringspapper som används i kontor och hushåll samt av…

Läs mera

Olika slags plastförpackningar i en hög.

Plastförpackningar

Plastförpackningar är avfall som uppkommer av produkternas förpackningar av plast, såsom plastflaskor och -kanistrar samt…

Läs mera

Olika slags platsprodukter på ett insamlingsflak.

Plastprodukter

Till insamlingen för plastprodukter tas emot plastföremål från hushåll, såsom trädgårdsmöbler, leksaker, lådor och ämbar.…

Läs mera

Bil med tillbucklad kofångare.

Skrotbilar

Som skrotbilar tas person- och paketbilar, husbilar, släpkärror, mopeder och snöskotrar En avgiftsfri avhämtning av…

Läs mera

Specialavfall

Som specialavfall räknas avfall som kräver specialbehandling, såsom avfall som ska täckas genast. Specialavfall tas…

Läs mera

Stubbar och rötter.

Stubbar och rötter

Stubbar och rötter ska sorteras separat från övrigt träavfall. Stubbar som har sorterats separat tas…

Läs mera

Avfallsäpplen.

Äpplen

Äpplen är bioavfall. På avfallsstationerna samlas de in separat. I äppel-kärlen på avfallsstationerna kan man…

Läs mera