Forskning och utveckling

Vi minskar aktivt på avfallshanteringens miljöpåverkan, vi främjar återvinning och nyttoanvändning av avfall samt förebygger att avfall uppstår. Vi deltar i utvecklingsprojekt som knyter an till vår bransch och samarbetar aktivt med andra aktörer på vårt verksamhetsfält för att utveckla avfallshanteringen.

På de här sidorna hittar du information om några av våra aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.