Barn håller kartong i händerna.

Separatinsamling av kartong

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste våningshus och radhusfastigheter med minst fem bostäder sortera och samla in kartongavfall separat. Insamlingskravet gäller inte fastigheter på glesbygden.

Även mindre fastigheter kan ansluta sig till kartonginsamlingen, ensam eller varför inte tillsammans med grannen genom att komma överens om det med oss.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Kartongkärlet

Kartongkärlets storlek väljs enligt behov. Utöver kartongkärl som flyttas för hand kan våningshus och radhusfastigheter använda djupbehållare. Sopkärl som flyttas för hand kan enkelt hyras via vår kundtjänst.

På fastighetens samtliga sopkärl måste avfallsslagets tydligt komma fram vilket avfallsslag som samlas in, allra minst med ett klistermärke som anger avfallsslaget. Dekaler med avfallsslaget angivet kan beställas avgiftsfritt via vår kundservice per e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Erialisia jäteastioita rivissä.

Kartongkärlens tömningspriser

Tömningsintervallet bestäms enligt mängden kartongavfall som uppstår på fastigheten. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måste kartongkärlen tömmas med minst 12 veckors mellanrum.

Sopkärl högst 1 000 literDjupbehållare högst 5,0 m3
6,67 €/tömning30,00 €/tömning
Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000
    vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää kartonkia kädessään.

Knepigt med kartongen?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.