Kvinna slänger en soppåse i djupbehållaren på blandavfallspunkten.

Blandavfallspunktsservice för glesbygdsområden

Att använda en blandavfallspunkt är ett alternativ för sådana fastigheter där det är besvärligt att organisera avfallstransporterna, till exempel på grund av dåliga vägförbindelser. Privathushåll och fritidsboende som använder blandavfallspunkten betalar en månadsavgift för att få använda punkten.

Blandavfallspunkterna används av fler än ett hushåll och är avsedda enbart för soppåsar från sådana privathushåll som betalar månadsavgift. Till blandavfallspunkten kan man föra påsen med blandavfall som man plockat med sig från bänkskåpet hemma i köket. Grovavfall och stora mängder blandavfall ska föras till avfallsstationen. Avfallspunkten hålls städad och är trygg att använda när man enbart lägger hushållsavfall i kärlen, inte lämnar avfall utanför kärlen och sluter soppåsarna tätt. Kärlen töms regelbundet 1–4 gånger i veckan. Ifall det uppstår problem är vi tacksamma om ni så fort som möjligt tar kontakt med vår kundtjänst.

Avgifter och priser

Den som använder blandavfallspunkten debiteras en blandavfallspunktsavgift för varje månad året om, och det gäller både stadigvarande bostäder som fritidsbostäder. Avgiften definieras enligt vem som står som bostadens ägare under månadens första dag.

Kunden som använder blandavfallspunktens service betalar även grundavgift. Grundavgiften betalas bostadsvis precis som blandavfallspunktsavgiften.

Ett eget eller gemensamt blandavfallskärl tillsammans med grannen kan vara ett förmånligare alternativ till blandavfallspunkten.

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %

Avgift för blandavfallspunkt, västra Nyland:

Stadigvarande bostadFritidsbostad
€/bostad/månad13,816,91
Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis

Avgift för blandavfallspunkt, östra Nyland:

Stadigvarande bostadFritidsbostad
€/bostad/månad11,647,08
Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa, Sibbo

Här finns blandavfallspunkterna

Blandavfallspunkterna finns i första hand i glesbygdsområden. Blandavfallspunktens användare får information om var punkterna finns via våra kundtjänst.

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000
    vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi