Hemmets farliga avfall 

Farligt avfall från hemmet kan föras antingen till avfallsstationen, till en container för farligt avfall eller till den ambulerande Otto-insamlingen.

Avfallsstationerna

För större mängder avfall direkt till avfallsstationen. Se öppettiderna på avfallsstationens sida.

Containrarna och skåpen för farligt avfall

En del av containrarna öppnas med en nyckel som fås från en närliggande affärsrörelse. En del fungerar med självbetjäning och då öppnas dörren med en länk som fås via webbtjänsten rosknroll.materialport.com. I tjänsten uppger du först dina kontaktuppgifter och efter det fyller du i informationen om avfallet du har med dig.

Sortera det farliga avfallet i respektive kärl enligt instruktionerna som finns i containern.

Checklista för dig som kommer med farligt avfall

  • Håll farligt avfall skilt från övrigt avfall. Blanda inte heller olika typer av farligt avfall med varandra.
  • Förvara farligt avfall i originalförpackning eller märk förpackningarna tydligt. Förpacka avfallet tätt.
  • Tomma förpackningar är inte farligt avfall. Till exempel en tom målfärgsburk av metall hör till metallinsamlingen.

Bekanta dig med anvisningarna för självbetjäningen.

Ambulerande insamlingar

Otto-bilen och Otto-båten turnerar om våren och sommaren och samlar in farligt avfall från hushållen.

Bekanta dig med anvisningarna och kontrollera tidtabellerna

Läkemedelsavfall till apoteket

För gamla och överblivna läkemedel till apoteket. Läkemedlens förpackningar sorteras enligt förpackningsmaterialet.

Se anvisningar: Så här återvinner du läkemedelsavfall (pdf)

Batterierna till butiken

Batterier returneras till inköpsstället. Kom ihåg att tejpa batteriernas poler innan du lämnar dem i insamlingen. På så sätt kan du förebygga brandrisken som följer på en eventuell kortslutning.  

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är avfall som orsakar fara för hälsan eller miljön när det hamnar på fel ställe. Redan små mängder farligt avfall kan orsaka fara eller skada. Därför är det viktigt att föra allt farligt avfall till insamlingen för säker behandling.

Produkter försedda med ett varningsmärke är alltid farligt avfall.