Man och kvinna för avfall till ett gemensamt sopkärl.

Grannarnas gemensamma sopkärl, ditt-och-mitt-kärl  

Fastigheter som ligger nära varandra eller till exempel ett väglag kan skaffa ett sopkärl för gemensamt bruk. Det är ett behändigt sätt – och oftast också det fömånligaste sättet – att vara ansluten till avfallshanteringen. Flera permanent bosatta fastigheter och fritidsbostäder kan höra till samma sammanslutning. En ansvarig person utses för sopkärlet och fakturan kan delas direkt mellan användarna enligt hur de kommer överens sinsemellan. 

Det går att välja ett gemensamt sopkärl för insamlingen av samtliga avfallsslag, d.v.s. för

 • blandavfall
 • bioavfall
 • kartong
 • metall
 • plastförpackningar
 • glasförpackningar.

Det går också att välja ett gemensamt flerfackskärl. 

Se i videon vår kund Maris erfarenheter av ett gemensamt kärl. (Om videon inte syns på sidan kan du se den här: https://www.youtube.com/watch?v=veEaNkdlcGQ)

Det går att välja ett gemensamt sopkärl för insamlingen av samtliga avfallsslag, det vill säga för blandavfall, bioavfall, kartong, metall, plastförpackningar och glasförpackningar. Det går också att välja ett gemensamt flerfackskärl. 

Vem kan använda det gemensamma kärlet? 

Fastigheter som ligger nära varandra och sammanslutningar (t.ex. väglag) kan utifrån en inbördes överenskommelse skaffa ett gemensamt sopkärl. Både permanent bosatta fastigheter och fritidsboende kan höra till samma sammanslutning. 

Fastigheter som ligger i tätorter kan använda samma sopkärl med nära bosatta grannar. På glesbygden måste fastigheterna som använder det gemensamma sopkärlet vara nära grannar eller ligga vid samma väg, maximalt på 5 kilometers avstånd från varandra. 

Väljer man ett gemensamt sopkärl för blandavfallet måste man beakta att varje permanent bosatt fastighet som använder det gemensamma blandavfallskärlet måste ha tillgång till 75 liter kärlvolym per två veckor, för fritidsbostäder 30 liter per två veckor. I fråga om de övriga avfallsslagen kan användarna själv välja önskad kärlstorlek bland alternativen som står till buds. Vår kundservice hjälper gärna till med att välja lämplig kärlstorlek! 

Man och kvinna vid ett gemensamt flerfackskärl..

Så här börjar du använda gemensamma sopkärl 

Få till en sammanslutning mellan grannar och kom överens om de praktiska arrangemangen / principer för användningen. 

Utse en ansvarig person för det gemensamma sopkärlet.

Den ansvariga personen gör en skriftlig anmälan om att man börjat använda ett gemensamt sopkärl endera på Nylands avfallshanteringsmyndighets blankett, via vår e-service på web.rosknroll.fi eller per e-post till vår kundservice asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Ur den skriftliga anmälan bör framgå: 

 • sopkärlets/-kärlens antal, placering och storlek samt avfallsslag som samlas in 
 • sopkärlets/kärlens önskade tömningsintervall och tömningsperioden 
 • fastighetsägarnas och innehavarnas namn, adresser och faktureringsadresser samt delningen av fakturan enligt hur ni kommit överens (t.ex. 70 % för den ena och 30 % för den andra) 
 • fastigheternas användningsändamål, såsom fritidsboende eller stadigvarande bostad. 

Den ansvariga personens och medlemmarnas uppgifter 

Den ansvariga personen:

 • meddelar om nya medlemmar i det gemensamma kärlet, 
 • tar kontakt kring önskemål i anslutning till sopkärlet och kring ändringar i tömningsintervall samt 
 • meddelar om förändringar i fakturans uppdelning. 

Alla som använder det gemensamma sopkärlet: 

 • förbinder sig att använda det gemensamma sopkärlet enligt överenskomna principer 
 • håller sina egna kontaktuppgifter uppdaterade (både gentemot den ansvariga personen för det gemensamma sopkärlet och till vår kundtjänst) 
 • säger upp sitt medlemskap i det gemensamma sopkärlet till den ansvariga personen samt till vår kundservice, ifall hen avstår från att använda det gemensamma sopkärlet. 

Avgifter

Sopkärlets tömningsavgift bestäms enligt sopkärlets storlek, avfallsslaget och tömningsintervallet. De som använder det gemensamma avfallskärlet bestämmer sinsemellan hur avgiften fördelas mellan medlemmarna. Användarna debiteras direkt enligt uppdelningen som meddelats oss. Utöver tömningsandelen betalar varje medlem i det gemensamma kärlet även en grundavgift för avfallshanteringen. Grundavgiften betalas per bostad. 

Priserna på tömningen och för hyresekärlen är specifierade på sidorna med information om insamlingen av respektive avfallsslag:

Lapsi pitää biojätettä käsissään.
Lapsi pitää sekajätettä käsissään.
Lapsi pitää kartonkia kädessään.
Lapsi pitää lasipakkauksia käsissään.
Lapsi pitää pienmetallia kädessään.
Lapsi pitää muovipakkauksia kädessään.