Personal med diplom i handen på Roskän Rolls kontor. Sopkärl på rad.

Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna styr verksamheten

Den kommunala avfallshanteringen styrs av flertalet lagar och bestämmelser. Avfallslagen fastställer avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter. De regionala avfallshanteringsföreskrifterna definierar bland annat invånarens skyldigheter i avfallshanteringssystemets användning.

Avfallslagen

Avfallslagen innehåller bestämmelser bland annat om avfallshanteringens ansvarsområden, om finansiering, om att organisera avfallshanteringen samt om nedskräpning. Den kommunala grundavgiften för avfallshanteringen baserar sig på paragraf 28 och att ansluta sig till ordnad avfallshantering på paragraf 11 i lagen.

De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallshanteringsföreskrifterna preciserar principerna som avfallslagen föreskriver för hur avfallshanteringen organiseras. I avfallshanteringsföreskrifterna fastställer kommunerna bland annat kraven som ställs på redskapen som används för avfallsinsamlingen, på avfallstransporterna samt på avfallsinsamlingen.

Nylands avfallsnämnd beslutar om avfallshanteringsföreskrifterna på vårt verksamhetsområde.

om Nylands avfallsnämnd och avfallshanteringsföreskrifterna

om avfallslagen (mata in sökordet ”avfallslag” på Finlex-sidan som öppnas upp via länken)