Rosk'n Rollin henkilökuntaa Porvoon konttorissa. Jäteastiat rivissä jätekatoksen ulkopuolella.

Jätelaki ja jätehuoltomääräykset ohjaavat toimintaa

Kunnallista jätehuoltoa ohjaavat useat lait ja määräykset. Jätelaki määrittelee jätehuollon vastuut ja velvollisuudet. Alueelliset jätehuoltomääräykset määrittelevät muun muassa asukkaan velvollisuuksia jätehuoltojärjestelmän käytössä.

Jätelaki

Jätelaki sisältää säännökset muun muassa jätehuollon vastuista, rahoituksesta, jätehuollon järjestämisestä ja roskaantumisesta. Kunnan määräämä jätehuollon perusmaksu perustuu lain 28 pykälään ja liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon lain 11 pykälään.

Kuntien jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määräämiä jätehuollon järjestämisen periaatteita. Kunnat määrittelevät jätehuoltomääräyksissä muun muassa jätteenkeräysvälineille, jätteenkuljetukselle ja keräykselle asetetut vaatimukset.

Toimialueellamme jätehuoltomääräyksistä päättää Uudenmaan jätelautakunta.

Uudenmaan jätelautakunnasta ja jätehuoltomääräyksistä

Jätelaista (syötä linkistä aukeavalle Finlex-sivulle hakusanaksi “jätelaki”)