Umpisäiliö omakotitalon pihassa.

Lietesäiliön tyhjennykset

Itä- ja Länsi-Uudellamaalla siirrytään kuntien järjestämään asumislietteiden keräykseen. Kunnalliseen keräykseen siirrytään alue kerrallaan vuosina 2024–2026.

Siihen asti kun kunnallinen lietekuljetus kotikunnassasi alkaa, voit tilata säiliön tyhjennyksen haluamaltasi palveluntarjoajalta.

Vastuu saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysten ja lietekuljetusten järjestämisestä siirtyy kiinteistön haltijalta kunnalliselle jäteyhtiölle.

Rosk’n Rollin kilpailuttamat kuljetukset alkavat toimialueen länsiosista ja etenevät kahden vuoden siirtymäaikana alue kerrallaan kohti itää. Ensimmäisenä kunnallisiin kuljetuksiin siirrytään Hangossa lokakuussa 2024.

Jatkossa kiinteistönomistajat tilaavat säiliöiden tyhjennykset ja lietekuljetukset kuntien omistamalta Rosk’n Roll Oy Ab:ltä

Uudenmaan jätelautakunta päätti kunnallisiin lietekuljetuksiin siirtymisestä vuonna 2021. Lautakunta päättää kuntakohtaiset hinnat vuoden 2024 aikana.

Ilmoita tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä

Olemme lähettäneet kirjeen niille asiakkaillemme, joiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä tarvitsemme tietoa. Mikäli sait kirjeen, käythän ilmoittamassa tiedot sähköisessä asiointipalvelussamme. Tietoja tarvitaan alueen lietekuljetusten suunnitteluun sekä viranomaiskäyttöön.

 • Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, 020 637 7000, arkisin 8.30–15.30 (pvm/mpm) tai liete@rosknroll.fi
 • Apua oman jätevesijärjestelmän tunnistamiseen saa Uudenmaan jätelautakunnan lieteoppaasta.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä. Ennen peltokäyttöä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jos lietettä levitetään lannoitustarkoituksessa pellolle.

Huomioi nämä ennen lieteauton saapumista

 • Lietekuljetuksia tehdään pääsääntöisesti suurilla säiliöautoilla. Lieteauto voi ajaa painorajoitettua tietä vain poikkeusluvalla. Jos kiinteistöllesi johtava ajoväylää ei pysty liikennöimään lieteautolla, ilmoitathan siitä Rosk’n Rollille.
 • Kiinteistösi numeron pitää näkyä selvästi.
 • Siirrä autot ja kytke koirat.
 • Varmista kuljettajan esteetön pääsy säiliölle:
  • Raivaa kasvillisuus
  • Huolehdi lumitöistä ja hiekoituksesta
  • Merkitse säiliö niin, että se on helppo löytää kaikkina vuodenaikoina.
  • Avaa lukot porteista ja kansista tai sovi avauksesta tilausta tehdessäsi. Säiliöiden kannet pitää olla avattavissa ja siirrettävissä käsin.