Pohjavesiseuranta, putki kuvattuna kaatopaikan läheisyydessä.

Huomioimme ympäristönäkökulman kaikessa toiminnassamme

Ensisijainen tehtävämme on vähentää ja parhaimmillaan torjua jätteistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Käytämme tehtävissämme tasokkaita ja luotettavia menetelmiä ja tekniikoita. Edistämme toimi- ja vastuualueemme menetelmien kehittämistä ja ympäristön kannalta kestävää kierrätystä ja jätteen hyötykäyttöä. Jätteen synnyn ehkäisyyn vaikutamme asiakkaillemme ja muille sidosryhmille suunnatulla tiedottamisella ja jäteneuvonnalla.

Oman hiilijalanjälkemme lisäksi meillä onkin näkyvä hiilikädenjälki: teemme palvelukehityksellä sekä neuvonnalla jatkuvasti töitä sen eteen, että myös asiakkaamme voivat toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

  • Etsimme uusia tapoja edistää materiaali- ja ravinnekierrätystä.
  • Hallitsemme ja vähennämme toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja.
  • Neuvomme ja motivoimme asukkaita jätteisiin liittyvissä asioissa.
  • Kehitämme palveluitamme huomioiden ympäristön sekä asiakkaidemme tarpeet.
  • Ympäristökriteerit ovat mukana hankinnoissa ja kilpailutuksissa.

Huolehdimme työympäristön toimivuudesta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Edellytämme sopimuskumppaneiltamme samaa sitoutumista.  Ennakoimme työympäristömme terveys- ja turvallisuusriskejä ja parannamme edelleen työturvallisuutta ja toimintamme tehokkuutta.

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu

Toimintajärjestelmä tuo tehokkuutta ja kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Toiminnassamme on tärkeää ympäristövaikutusten vähentäminen, tyytyväiset asiakkaat, kustannustehokkuus ja turvallinen työympäristö.

Toimintajärjestelmämme täyttää kansainväliset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) sekä työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset (ISO 45001:2018).

Bureau Veritas on myöntänyt kaikkiin kolmeen standardiin sertifikaatit ja toimivuus todennetaan vuosittain sertifiointiyrityksen suorittamilla auditoinneilla.