Vanha kaatopaikka, penkka täytetty ja maisemoitu. Vanhan kaatopaikan täyttötyöt.

Jätteen käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Rosk’n Roll jätteen loppusijoituspaikat eli kaatopaikat sijaitsevat Lohjan Munkkaan jätekeskuksessa ja Porvoon Domargårdin jätekeskuksessa.

Kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tarkoitetun jätteen kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää ennen jätteen toimittamista jätekeskukseen. Jos arvelet, että yrityksesi jätteen vastaanotto- tai käsittelykelpoisuus on epävarmaa, pyydämme olemaan yhteydessä Rosk’n Rolliin ennen jätteen toimittamista jätekeskukseen. Epävarmoissa tapauksissa emme voi taata jätteen vastaanottoa ilman vaadittavia kirjallisia selvityksiä jätteen koostumuksesta.

Kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen

Kaatopaikalle ei saa sijoittaa jätetä, jonka orgaanisen aineksen pitoisuus ylittää 10 %. Rosk’n Roll ei myöskään vastaanota vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jätettä kaatopaikalle sijoitettavaksi.

Kaatopaikkakelpoisuusselvitys alkaa jätteen perusmäärittelylomakkeen täyttämisellä. Lomake toimitetaan Rosk’n Rollille hyväksyttäväksi ennen jätteen tuomista jätekeskukseen.

Siirry täyttämään perusmäärittelylomake

Kaatopaikkakelpoisuutta ei voida aina todeta perusmäärittelylomakkeella annettujen tietojen perusteella. Seuraavista jätteistä edellytetään laboratorioanalyyseihin perustuvaa testausta:

  • hiekkapuhallushiekat
  • tuhka- ja kuonajätteet
  • sakat ja pesurijätteet
  • teollisuuden prosesseista peräisin olevat jätteet, jotka sisältävät haitta-aineita
  • välppäjätteet
  • pilaantuneet maa-ainekset
  • kaatopaikalle sijoitettava puhdas maa-aines, jossa on paljon orgaanista ainesta

Yllä mainittuja jätteitä otetaan vastaan loppusijoitettavaksi kaatopaikalle ainoastaan etukäteen sovittaessa.

Jätteen tuottaja tai haltija vastaa jätteen tutkimisesta hyväksytyssä laboratoriossa sekä siitä aiheutuvista kuluista.

Lisätietoa ja -ohjeita

Katso lisätietoa kaatopaikkakelpoisuudesta (PDF)

Jos arvelet, että yrityksesi jätteen vastaanotto- tai käsittelykelpoisuus on epävarmaa, pyydämme olemaan yhteydessä Rosk’n Rolliin ennen jätteen toimittamista jätekeskukseen.  

Kysy lisää kaatopaikkakelpoisuudesta sekä perusmäärittelylomakkeen täyttämisestä:

tuotantopäällikkö Henri Vuorenmies, p. 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi