Lapsi pitää biojätettä käsissään.

Biojäte erilliskeräykseen
tai kompostoriin

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöjen tulee lajitella ja kerätä erikseen biojätteet, jos asuntoja on vähintään kolme.

Jatkossa biojäte tulee lajitella ja kerätä isoimmissa taajamissa myös omakotitaloissa ja ympärivuotisessa käytössä olevissa vapaa-ajan asunnoissa. Rosk’n Rollin alueella tämä merkitsee pientalojen lajitteluvelvoitetta seuraavasti:

  • Lohjan suurimmalla yhtenäisellä taajama-alueella 1.9.2023 alkaen
  • Vihdin Nummelan taajamassa ja sen ympäristössä 1.11.2023 alkaen
  • Porvoon keskustaajamassa 1.4.2024 alkaen
  • Sipoon Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 1.4.2025 alkaen.

Lajitteluvelvoite ei koske haja-asutusalueen kiinteistöjä.

Mitä lajitteluvelvoite merkitsee?

Biojäte tulee joko kerätä erilliseen jäteastiaan tai kompostoida lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle (www.ujlk.fi).

Biojäteastian ja sen tyhjennyksen voi tilata myös lähinaapurin kanssa yhteiseksi, ns. kimppa-astiaksi. Myös kompostori voi olla naapurin kanssa yhteinen.

Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Biojätteen keräyspalvelut ja hinnat

Kompostointi

Kompostointi omalla pihalla on ympäristöystävällinen ja edullinen tapa hyödyntää biojätteet. Kompostointi on vaihtoehto biojätteen keräykselle myös siellä, missä biojätteiden lajitteluun velvoitetaan. Elintarvikejätteiden kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoitus.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, kun haluat liittyä jätehuoltoon tai tehdä muutoksia palveluun

  • soita 020 637 7000
    arkisin 8.30–15.30 (pvm/mpm) tai
  • lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@rosknroll.fi tai
  • siirry sähköiseen asiointipalveluumme: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää biojätettä käsissään.

Probleemia biojätteen kanssa? Jäteoppaastamme löydät mm. lajittelu- ja hyödyntämistietoa eri jätelajeista.