Lietesäiliöiden tyhjennyshinnat

Hinta muodostuu tyhjennys- ja kuljetusmaksusta sekä lietteen käsittelymaksusta. Tyhjennysmaksu sisältää lietesäiliön tyhjentämisen sekä lietteen poiskuljetuksen. Maksu määräytyy tyhjennetyn lietemäärän tilavuuden mukaan.

Jos lietesäiliön tyhjentämiseen tarvitaan yli 70 metrin pituinen letku, ylimenevältä osalta peritään lisämaksu. Myös auton ja kaluston siirrosta kiinteistöllä sekä muista kuljettajan tekemistä lisätöistä peritään maksu (esim. lumityöt, jäätyneiden kansien avaaminen ja kasvillisuuden karsinta).

Jos säiliöt jäävät tyhjentämättä kiinteistön olosuhteiden vuoksi, turhasta käynnistä peritään hukkakäyntimaksu.

Kuntakohtaiset hinnastot lisätään sivulle sitä mukaa kun maksut on vahvistettu.