Mies ja nainen lapioimassa soraa joen penkassa, tekevät taimenille kutupaikkoja. Pitkospuut metsämaisemassa.

Rosk’n Roll sponsorina

Olemme kuntien omistama, voittoa tavoittelematon jätehuoltoyhtiö. Jos toimintamme tuloksena syntyy voittoa, se käytetään ensisijaisesti jätehuoltojärjestelmän kehittämiseen. Tuloksestamme pieni osa voidaan käyttää valikoiden toiminta-alueemme kohteiden taloudelliseen tukemiseen.

Painotamme tuen saajissa luonto- ja ympäristökohteita. Sponsoritukea voivat hakea paikalliset seurat, yhdistykset ja toimijat. Etusijalla ovat tahot, joilla on toimintaa tai jäsenistöä mahdollisimman monen Länsi- ja Itä-Uudenmaan kunnan alueella. Emme tue poliittista tai uskonnollista toimintaa. Emme myöskään tavoittele logonäkyvyyttä urheiluseurojen pelipaidoissa tai areenoilla.

Sponsorointisopimukset tehdään aina kirjallisesti. Käsittelemme saapuneet hakemukset kaksi kertaa vuodessa. Kevätkauden hakuaika päättyy 30.4. ja syyskauden 31.10.

Suoran sponsorituen lisäksi voimme ryhtyä yhteistyökumppaniksi vastikkeellisiin hankkeisiin, esimerkiksi alueellamme toteutettaviin jätealan kehitysprojekteihin tai erilaisten seurojen kanssa tehtävään vastikkeelliseen yhteistyöhön. Tällaisesta yhteistyöstä vastuuhenkilömme sopivat suoraan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.