Julkiset hankinnat

Kilpailutamme markkinoilta ostettavat tavarat, palvelut ja rakennushankkeet hankintalain mukaisesti.

Pääosa hankinnoistamme on toistuvia, eli ne kilpailutetaan ajoittain uudelleen. Asiakkaille näkyvimpinä esimerkkeinä kokonaan ulkoistetuista palveluistamme ovat jätekuljetukset ja jäteasemien konetyöt.

Käynnissä olevat kilpailutuksemme (linkit Hilman tarjouspyyntöihin):

Pienhankinnoissa pyydämme tarjouksia suoraan sähköpostitse.

Kaikki kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävien hankintojemme ilmoitukset löytyvät osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi