Ympäristöneuvoja käsinukke kädessä. Muovituotteiden keräys jäteasemalla.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on kotitalouksien asuntokohtainen kuukausimaksu, joka määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistajalle tai käyttäjälle. Asunto-osakeyhtiöltä veloitettava maksu perustuu asuinhuoneistojen lukumäärään.

Perusmaksulla rahoitetaan kunnille lain mukaan kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Näitä ovat muun muassa:

  • vaarallisten jätteiden kerääminen,
  • jäteasemien palvelut,
  • neuvonta ja tiedotus sekä
  • jätehuollon viranomaistehtävien hoito (jätelautakunta) ja jäterekisterin ylläpitäminen.

Perusmaksulla kustannetaan myös tuottajien kierrätyspisteitä täydentävän ekopisteverkoston ylläpito sekä kiertävät Otto- ja Romulus -jätekeräykset.

Suomessa jätehuolto kustannetaan kokonaisuudessaan jätteen tuottajilta kerättävillä maksuilla, eikä esimerkiksi verovaroilla. Jokainen vastaa ja maksaa omista jätteistään. Käytämme jätemaksutulot jätehuoltoon ja sen kehittämiseen.

Maksuluokat ja laskutus

Perusmaksuluokat ovat:

Asuntotyyppieuroa kuukaudessa (sis. alv 24 %)
Vakituinen asunto2,91
Vapaa-ajan asunto1,46
Tyhjillään oleva yhden asunnon talo1,46

Maksu koskee tyhjillään olevia asuntoja sekä Uudenmaan jätelautakunnan 15.6.2022 tehdyn päätöksen mukaan myös käyttökelvottomia asuntoja.

Perusmaksu perustuu Uudenmaan jätelautakunnan asettamaan jätetaksaan. Se laskutetaan takautuvasti ja tavallisesti muun jätelaskutuksen yhteydessä.

Jätetaksasta ja maksuista kerrotaan tarkemmin Uudenmaan jätelautakunnan verkkosivuilla.