Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.

Naapurusten yhteinen jäteastia, kimppa

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt tai esimerkiksi tiehoitokunta voi hankkia jäteastian yhteiskäyttöön. Se on kätevä – ja usein myös edullisin – tapa olla liittyneenä jätehuoltoon. Samaan yhteenliittymään voi kuulua sekä vakituisia että vapaa-ajan asuinkiinteistöjä. Yhteiselle jäteastialle nimetään vastuuhenkilö, ja lasku voidaan jakaa suoraan käyttäjien keskenään sopimalla tavalla.

Yhteisen jäteastian saa kaikkiin järjestämiimme jätelajien keräyksiin eli

 • sekajätteelle
 • biojätteelle
 • kartongille
 • metallille
 • muovipakkauksille
 • lasipakkauksille.

Myös monilokeroastian voi ottaa kimpassa.

Katso videolta, millaiset kokemukset asiakkaallamme Marilla on biojätekimppa-astiasta (Jos video ei näy sivulla, katso se täältä: https://youtu.be/txjEHAsHVcw)

Ketkä voivat käyttää kimppa-astiaa?

Lähekkäin olevat kiinteistöt ja yhteisöt (esim. tiehoitokunnat) voivat keskinäisen sopimuksen perusteella hankkia yhteisen jäteastian. Samaan yhteenliittymään voi kuulua sekä vakituisia asuinkiinteistöjä että vapaa-ajan kiinteistöjä.

Taajamassa sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä astiaa lähinaapureiden kanssa. Haja-asutusalueella yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen pitää sijaita lähinaapureina tai saman tien varrella, enintään viiden kilometrin päässä toisistaan.

Sekajätekimpan osalta tulee huomioida, että kullakin sekajätteen yhteisastiaa käyttävällä vakituisella asunnolla on oltava käytössään sekajätteen astiatilavuutta 75 litraa kahta viikkoa kohden ja vapaa-ajanasunnolla 30 litraa kahta viikkoa kohden. Muiden jätelajien kohdalla käyttäjät voivat itse valita haluamansa astiakoon tarjolla olevista vaihtoehdoista. Asiakaspalvelumme auttaa sopivan astiakoon valitsemisessa mielellään!

Näin kimppa-astia otetaan käyttöön

Mies ja nainen yhteisellä monilokeroastialla.
 1. Kootkaa yhteenliittymä naapureiden kesken ja sopikaa käytännön järjestelyistä / käytön periaatteista.
 2. Nimetkää yhteisen jäteastian vastuuhenkilö.
 3. Vastuuhenkilö tekee kirjallisen ilmoituksen kimppa-astian käyttöönotosta joko Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen lomakkeella, sähköisen asiointimme kautta osoitteessa web.rosknroll.fi tai sähköpostitse asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

  Kirjallisesta ilmoituksesta tulee ilmetä:
  • jäteastian /-astioiden lukumäärä, sijainti ja koko sekä kerättävä(t) jätelaji(t)
  • jäteastian/-astioiden toivottu tyhjennysväli ja tyhjennyskausi
  • kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden nimet, osoitteet ja laskutusosoitteet sekä sopimanne laskutuksen jako (esim. toiselle 70 % ja toiselle 30 %)
  • rakennusten käyttötarkoitus, kuten vapaa-ajan asunto tai vakituinen asunto.

Vastuuhenkilön ja jäsenten tehtävät

Vastuuhenkilön tehtävänä on:

 • ilmoittaa uusista yhteiskäyttöastian jäsenistä,
 • ottaa yhteyttä toiveista jäteastia- ja tyhjennysvälimuutoksiin liittyen sekä
 • ilmoittaa laskutuksen jaon muutoksista

Kaikki kimppa-astian käyttäjät:

 • sitoutuvat käyttämään yhteistä jäteastiaa sovittujen periaatteiden mukaisesti,
 • pitävät omat yhteystietonsa ajan tasalla (sekä yhteisen jäteastian vastuuhenkilölle että asiakaspalveluumme)
 • irtisanovat jäsenyytensä yhteiskäyttöastian vastuuhenkilölle ja asiakaspalveluumme, mikäli he luopuvat yhteisen jäteastian käytöstä.

Maksut

Jäteastian tyhjennysmaksu määräytyy jäteastian koon, jätelajin ja tyhjennysvälin mukaan. Yhteisen jäteastian käyttäjät sopivat keskenään siitä, miten maksu jaetaan jäsenten kesken. Me laskutamme käyttäjiä suoraan meille ilmoitetun jaon mukaisesti. Tyhjennysmaksuosuutensa lisäksi jokainen kimpan jäsen maksaa myös jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu on asuntokohtainen.

Eri jätelajien tyhjennyshinnat on eritelty kunkin jätelajin keräyksestä kertovalla sivulla:

Lapsi pitää biojätettä käsissään.
Lapsi pitää pienmetallia kädessään.
Lapsi pitää muovipakkauksia kädessään.
Lapsi pitää kartonkia kädessään.
Lapsi pitää lasipakkauksia käsissään.
Lapsi pitää sekajätettä käsissään.