Provtagningsställe vid avfallsstationen.

Miljöaspekten beaktas
i all vår verksamhet

Vårt primära uppdrag är att minska på och i bästa fall motarbeta avfallsrelaterade hälso- och miljöolägenheter. I vårt arbete använder vi högklassiga och pålitliga metoder och tekniker. Vi satsar på att utveckla metoderna som används inom våra verksamhets- och ansvarsområden och som ur miljösynvinkel främjar hållbar återvinning och materialåtervinning av avfall. Genom att sprida information och erbjuda avfallsrådgivning kan vi påverka våra kunder och andra intressentgrupper att minimera uppkomsten av avfall.

Utöver vårt eget koldioxidavtryck har vi även ett synligt koldioxidhandavtryck: genom att utveckla vår service och via rådgivning arbetar vi kontinuerligt för att också våra kunder ska kunna agera så miljövänligt som möjligt.

  • Vi söker nya sätt att främja återvinning av material och näring.
  • Vi kontrollerar och minskar växthusgasutsläppen och andra miljöolägenheter från vår verksamhet.
  • Vi ger råd och motiverar invånare i frågor kring avfall.
  • Vi utvecklar vår verksamhet med hänsyn till miljöns och kundernas behov.
  • Miljökriterier ingår i våra upphandlingar och konkurrensutsättningar.

Vi ser till att arbetsomgivningen är funktionell och sköter om både personalens välmående och arbetssäkerhet. Vi förutsätter att även våra samarbetspartner förbinder sig till detta. I vår arbetsmiljö föregriper vi hälso- och säkerhetsrisker och förbättrar kontinuerligt arbetssäkerheten och effektiviteten i vår verksamhet.

Vårt verksamhetssystem är certifierat

Verksamhetssystemet för med sig effektivitet i vår verksamhet och en ständig förbättring av den. Viktigt i vår verksamhet är minskad miljöpåverkan, nöjda kunder, kostnadseffektiva funktioner och en trygg arbetsmiljö.

Vårt verksamhetssystem fyller internationella kvalitets- och miljökrav (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) samt arbetshälso- och arbetarskyddskrav (ISO 45001:2018).

Bureau Veritas har beviljat certifikat för alla tre standarder och funktionaliteten verifieras årligen som auditioner av ett certifieringsföretag.

Bureau Veritas sertifikaatit ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001