En man för nyttoavfall til en ekopunkt med kameraövervakning.

Dataskydd inom avfallshanteringen

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Innehållet i dataskyddsbeskrivningarna kan ändras genom att publicera en ny version på nätet. Därför rekommenderar vi att man bekantar sig med dataskyddsbeskrivningarna regelbundet.