En man för nyttoavfall til en ekopunkt med kameraövervakning.

Dataskydd inom avfallshanteringen

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Innehållet i dataskyddsbeskrivningarna kan ändras genom att publicera en ny version på nätet. Därför rekommenderar vi att man bekantar sig med dataskyddsbeskrivningarna regelbundet.

Dataskyddsbeskrivningarna hittas endast på finska, på sidan Tietosuoja jätehuollossa (länk).