Elever på Domargård avfallscentral. En av Rosk'n Rolls anställda förbereder inför Återvinningsexperterna genom att placera ut en grävlingsformad skylt längs banan..

Återvinningscoachning för barn och unga

Logga med texten "återvinningscoachning".

Tidpunkten är alltid rätt för att dyka ner i sopornas, sorteringens och återvinningens spännande värld. På de här sidorna hittar du olika slags material med barn och unga som målgrupp.

På de här sidorna hittar du läromaterial riktat till barn och unga, som utformats enligt målgrupp. Du kan också boka ett skolbesök av våra miljöutbildare, det vill säga tränas av våra återvinningscoacher endera på plats i skolan eller virtuellt.

Handdockorna i avfallsgänget roar de minsta och kommer med sorteringstips. Tävlingen Återvinningsexperterna väcker återvinningsgnistan hos fjärdeklassare medan undervisningsmaterialet Otto och Ronja sorterar erbjuder lågstadiets pedagoger ett utmärkt material för timmarna i miljöfostran. Dessutom kan barnen öva sig på att sortera via våra mobilspel.

I den här ritade videon blir avfallshanteringen bekant med lätt grepp. (Om videon intse syns på sidan kan du se den här: https://www.youtube.com/watch?v=t3ONjEttwIY)