En husbolagskund får råd om hur man organiserar husbolagets sopskjul bäst.

Återvinningscoachning för vuxna

Logga med texten "återvinningscoachning".

Vi erbjuder våra kunde olika möjligheter att fördjupa sitt kunnande kring sortering och återvinning. Vi sporrar också var och en att begrunda: hur kan jag minska på mängden avfall som uppstår i mitt hushåll?

Våra miljöutbildare kan exempelvis hålla en föreläsningsliknande infoblänkare i samband med husbolagstalkon. Eller är du kanske intresserad av ett besök på avfallscentralen? Kolla in alternativen på Boka återvvninginscoachning för vuxna och pricka in ett besök av vår återvinningscoach.

På våra sidor hittar du också nyttigt och intressant material – videor, mobilspel, guider, webbplatser – som du kan bekanta dig med på egen hand. Du kan öka ditt kunnande kring avfallshantering när det passar dig bäst.

Den tecknade videon ger basinformation om avfallshanteringen. (Om videon inte syns på sidan kan du se den här: https://www.youtube.com/watch?v=t3ONjEttwIY)