Lapsi pitää jätteistä tehdyttä kojetta käsissään.

Rosk’n Roll

Avfallshanteringstjänster på
miljöns villkor i Väst- och Östnyland

Vi producerar lokala och effektiva avfallshanteringslösningar som en del av en fungerande cirkulär ekonomi, för en renare miljö. Välkommen att använda våra tjänster!

Vår avfallsguide hjälper dig att hitta sorteringsanvisningar och information bland
annat om återvinningspunkter och materialåtervinning:

Metalliromua jäteasemalla. Muovituotteiden keräyslava jäteasemalla.

Har du avfall i lasten?

Femton avfallsstationer, femton separata containrar för mottagning av farligt avfall, ambulerande insamlingar vår och höst. Till exempel hit kan du föra ditt avfall – utan att glömma ekopunkterna. Bekanta dig med våra mottagnings-
tjänster för avfall:

Jäteauton kuljettaja tyhjentämässä jäteastioita.

Behöver din gårdsroskis tömmas?

Vi ser till att sopkärlen som finns vid bostadsfastigheter och vid fastigheter som hör till den kommunala service-
verksamheten töms. Bekanta dig med våra avfalls-hanterings tjänster som kommer ända hem till din gård:

Aktuellt

Sortering av bioavfall till egnahemshus i de största tätorterna

Bioavfallet ska antingen samlas i ett separat sopkärl eller komposteras

E-posta oss och få fakturan per e-post

Kontakta vår kundtjänst per e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi om du vill få din avfallsräkning skickad direkt till din e-post. Kom ihåg att bifoga ditt namn, ditt kundnummer, om du vet det, adressen som begäran gäller samt e-postadressen dit fakturan ska skickas.

Prislistor