Lapsi pitää jätteistä tehdyttä kojetta käsissään.

Rosk’n Roll

Avfallshanteringstjänster på
miljöns villkor i Väst- och Östnyland

Vi producerar lokala och effektiva avfallshanteringslösningar som en del av en fungerande cirkulär ekonomi, för en renare miljö. Välkommen att använda våra tjänster!

Vår avfallsguide hjälper dig att hitta sorteringsanvisningar och information bland
annat om återvinningspunkter och materialåtervinning:

Metalliromua jäteasemalla. Muovituotteiden keräyslava jäteasemalla.

Har du avfall i lasten?

Femton avfallsstationer, femton separata containrar för mottagning av farligt avfall, ambulerande insamlingar vår och höst. Till exempel hit kan du föra ditt avfall – utan att glömma ekopunkterna. Bekanta dig med våra mottagnings-
tjänster för avfall:

Jäteauton kuljettaja tyhjentämässä jäteastioita.

Behöver din gårdsroskis tömmas?

Vi ser till att sopkärlen som finns vid bostadsfastigheter och vid fastigheter som hör till den kommunala service-
verksamheten töms. Bekanta dig med våra avfalls-hanterings tjänster som kommer ända hem till din gård:

Aktuellt

Prislistor

Ange din kompost!

Kompostering hemma på gården är ett miljövänligt och förmånligt sätt att dra nytta av bioavfallet: Du får bra och näringsrik mylla att använda i trädgården. Komposterar man livsmedelsavfall bör man göra en anmälan till avfallshanteringsmyndigheten.

Lärare, anmäl din klass till Återvinningsexperterna

Fjärdeklassarnas tävling Återvinningsexperterna är i full gång.
Nu är det dags att tända tävlingsgnistan och trimma elevernas sorterings- och återvinningskunnande.

Cover for Rosk'n Roll
1,072
Rosk'n Roll

Rosk'n Roll

Rosk'n Roll - tämän päivän jätehuoltoa ympäristön ehdoilla.

6 hours ago

Rosk'n Roll
👌Tutkimuksemme osoitti, vår undersökning visade:Tuomalla erikseen lajiteltavien jätteiden keräysastiat omakotitalojen pihalle💚 lajittelu lisääntyy💚 sekajätteen määrä puolittuu💚 ilmastopäästöt vähenevät💚 lajittelu tuntuu alussa hankalalta, mutta muuttuu pian rutiiniksi👉 Tutustu Lohjan Asemanpellolla tehdyn kokeilun tuloksiin!www.rosknroll.fi/monilokerokerays-vahensi-sekajatteen-maaran-puoleen/...👌 När man placerar ut insamlingskärl för separat sorterade avfallsslag så💚 ökar sorteringen💚 halveras mängden blandavfall💚 minskar klimatutsläppen💚 känns sorterandet besvärligt till en början, men blir snart rutinBekanta dig med resultaten från försöket på Stationsåkern i Lojo!www.rosknroll.fi/sv/flerfacksinsamlingen-minskade-mangden-blandavfall-till-halften/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Rosk'n Roll
Rosk’n Rollin Kierrätysexpertit-kilpailu on käynnissä! 🙌 Kilpailun tavoitteena on vauhdikkaalla ja hauskalla tavalla kasvattaa toiminta-alueemme nelosluokkalaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa pieniin arkisiin ympäristötekoihin. 💚Opettaja, ilmoita luokkasi mukaan – nyt on aika sytyttää kilpailukipinä ja hioa oppilaiden osaamista huippuun. 💪Lue lisää: rosknroll.fi/kierratysexpertit/...Rosk’n Rolls tävling Återvinningsexperterna är i full gång! 🙌Syftet med tävlingen är på ett fartfyllt och roligt sätt sporra fjärdeklassarna i västra och i östra Nyland till små, gröna gärningar i vardagen och samtidigt öka deras miljömedvetenhet. 💚Lärare, anmäl din klass – nu är det dags att tända tävlingsgnistan och trimma elevernas kunnande till toppnivå. 💪Läs mera: rosknroll.fi/sv/atervinningsexperterna/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Rosk'n Roll
Monilokeroastia kotipihalla tekee arjen jätehuollon vaivattomaksi. Keittiön hyötyjäteastiat voi tyhjentää näppärästi pienemmissä erissä, joka helpottaa myös tilan käyttöä kotona. Monilokeroastia on tarkoitettu ensisijaisesti omakotitaloasukkaille, mutta se soveltuu hyvin myös pieniin, enintään 10 asunnon taloyhtiöihin.🎄 Isommat kartonkipakkaukset, kuten pahvilaatikot kuuluvat ekopisteelle tai jäteasemalle.✨️ Kartonkipakkaukset on hyvä litistää tiiviisti, jotta tilaa jää paremmin.🌲 Keräyspaperit voi viedä kauppareissulla ekopistekeräykseen.#monilokeroastia #flerfackskärl #kodinjätehuolto #rosknroll #kierrätys #återvinning ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Rosk'n Roll
Euroopan jätteen vähentämisen viikko päättyy, mutta eurooppalaisten työ poistotekstiilien lajittelemiseksi on vasta aluillaan. Me suomalaiset voimme olla ylpeitä siitä, että olemme harppomassa 🥇Euroopan ensimmäisinä🏆. Ensi vuoden alussa poistotekstiilien keräys asukkailta on laajentunut kaikkialle maahan. Nyt vastaanottopisteitä on jo 120: www.kierratys.info. #EWWR2022 #poistotekstiilit #tekstiilikierto #lajittelu #kierrätys #vähennäjätettä #jätteenvähentämisenviikko...Den europeiska veckan för avfallsminskning avslutas men européernas arbete med att sortera avlagda textilier har bara börjat. Vi finländare kan vara stolta över att vi med stormsteg 🥇 går mot att vara föregångare i Europa 🏆. I början av nästa år utvidgas insamlingen av avlagda textilier till hela landet. Redan nu finns det hela 120 mottagningsställen: www.kierratys.info. #EWWR2022 #avlagdatextilier #textilåtervinning #sortering #avfallsminiminering #veckanföravfallsminskning ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Rosk'n Roll
Vaate ja muu tekstiili tarvitsee ihmistyötä kaikissa🧵elinkaaren vaiheissa. Tule lajittelemalla poistotekstiilit mukaan tähän ihmisten👩🏻‍🤝‍👨🏿🧑🏽‍🤝‍🧑🏽👩🏽‍🤝‍👨🏽 ketjuun. Yhteistyöllä viemme Suomea uusiotekstiiliteollisuuden edistysmaaksi. Lue lisää: poistotekstiili.lsjh.fi/ #EWWR2022 #poistotekstiilit #tekstiilikierto #lajittelu #kierrätys #vähennäjätettä #jätteenvähentämisenviikko...Kläder och andra textilier tarvar mänskligt arbete 🧵 i livscykelns samtliga faser. Bli en del av den här människokedjan 👩🏻‍🤝‍👨🏿🧑🏽‍🤝‍🧑🏽👩🏽‍🤝‍👨🏽 genom att sortera avlagda textilier. Genom samarbete lyfter vi Finland till ett framstegsland inom industrin för återvunna textilier. Läs mera: poistotekstiili.lsjh.fi/ #EWWR2022 #avlagdatextilier #textilåtervinning #sortering #avfallsminiminering #veckanföravfallsminskning ... See MoreSee Less
View on Facebook