Lapsi pitää jätteistä tehdyttä kojetta käsissään.

Rosk’n Roll

Avfallshanteringstjänster på
miljöns villkor i Väst- och Östnyland

Vi producerar lokala och effektiva avfallshanteringslösningar som en del av en fungerande cirkulär ekonomi, för en renare miljö. Välkommen att använda våra tjänster!

Vår avfallsguide hjälper dig att hitta sorteringsanvisningar och information bland
annat om återvinningspunkter och materialåtervinning:

Metalliromua jäteasemalla. Muovituotteiden keräyslava jäteasemalla.

Har du avfall i lasten?

Femton avfallsstationer, femton separata containrar för mottagning av farligt avfall, ambulerande insamlingar vår och höst. Till exempel hit kan du föra ditt avfall – utan att glömma ekopunkterna. Bekanta dig med våra mottagnings-
tjänster för avfall:

En kund med bioavfallskärl och ett flerfackskärl

Ska bioavfallet
sorteras hemma
hos dig?

I fortsättningen ska bioavfall sorteras i varje hushåll och fritidsbostad i åretruntbruk i större tätorter. Bekanta dig med alternativen och beställ tjänsten till din gård eller gör en komposteringsanmälan:

Aktuellt

Återvinningsexperter sökes!

Fjärdeklassarnas roliga tävling är i full gång igen.

Insamlingsansvaret för slam från bostäder ändras

På Rosk’n Rolls verksamhetsområde övergår man till kommunalt anordnad insamling av slam från bostäder.