Kompostori, kompostor

Kompostering

Kompostering hemma på gården är ett miljövänligt och förmånligt sätt att dra nytta av bioavfallet. Då du komposterar livsmedelsavfallet kan du dessutom förlänga blandavafallskärlets tömningsintervall.

I kompostorn för bioavfall lämpar sig:

 • skämda livsmedel
 • skal av frukter, grönsaker och ägg
 • filter- och tepåsar
 • äggkartonger
 • hushållspapper och servetter

I kompostorn lämpar sig inte:

 • aska och kalk
 • ämnen som inte bryts ner såsom cigarettfimpar eller dammsugarpåsar.

Kompostering av bioavfall

Bioavfall – alltså köksavfall eller matavfall – får komposteras endast i en för ändamålet planerad, värmeisolerad, sluten och välventilerad kompostor som skadedjur inte kan ta sig in i. Kompostorn ska ha ett tätt botten och lock.

Du kan även bygga kompostorn själv, så länge den fyller ovannämnda villkor från avfallshanteringsföreskrifterna. En gammal frys duger ändå inte som kompostor eftersom frysar är elapparater som klassas som farligt avfall.

Storleken på kompostorn dimensioneras enligt hur mycket bioavfall som uppstår. Bioavfallet behöver 6–8 veckor för att hinna brytas ner. För en familj på fyra personer, räcker vanligtvis en 200-300 liters kompostor

Bioavfall som behandlats i bokashi eller fermeneterats på annat vis ska efterbehandlas genom kompostering i en kompostor avsedd för bioavfall. Icke-förmultnad halvfärdig kompost eller bokashi får inte grävas ner eller spridas ut på marken och inte heller komposteras i öppen kompost.

Komposteringsguide

Vår komposteringsguide innehåller mycket information om kompostering och tips för olika problemsituationer. Du kan använda dig av vår elektroniska komposteringsguide, eller beställa den avgiftsfritt genom att fylla i en blankett.

Komposteringsanmälan

För kompostering av bioavfall, alltså livsmedelsavfall, bör man göra en komposteringsanmälan till Nylands avfallshanteringsmyndighet. Anmälningsskyldigheten omfattar alla fastigheter som komposterar, både i tätorter och på glesbygden.

Anmälan är i kraft fem år, efter vilken den ska förnyas. Man ska också meddela ifall man slutar kompostera.

För kompostering av trädgårdsavfall behöver man inte göra anmälan.

Tömningsintervallet för blandavfallskärlet kan förlängas

I samband med komposteringsanmälan kan du förlänga tömningsintervallet för ditt blandavfallskärl till 4 veckor om du vill.

Genom en skild ansökan är det dessutom möjligt att förlänga tömningsintervallet till 6 eller 8 veckor, såvida också bland annat förpackningsavfall och farligt avfall också sorteras skilt. Du kan fylla i ansökan om förlängning av blandavfallets tömningsintervall på Nylands avfallshanteringsmyndighets webbplats.

Ifall bioavfallet inte sorteras skilt är det längsta tömningsintervallet för blandavfall 2 veckor.

Komposterar du?
Komposterar man livsmedelsavfall bör man göra en sakenlig anmälan till Nylands avfallshanteringsmyndighet. 

I trädgårdskkompostorn lämpar sig:

 • krattavfall, rensavfall från trädgårdslandet och blombänken
 • gräs och halm, samt sågspån i små mängder
 • flis från kvistar, mossor och lavar.

Kompostering av trädgårdsavfall

För kompostering av trädgårdsavfall kan du använda en oisolerad lövkompostor eller kompostera utan egentlig kompostbehållare. I tätorter måste man ändå allra minst ha en ramkonstruktion som kompostor.

I trädgårdskomposten får man inte lägga fortplantningsdugliga växtdelar från invasiva växtarter och inte heller överbliven frukt från trädgården, såsom äpplen. Äpplen och andra frukter kan locka till sig olika skadedjur.

Ta kontakt med vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

 • ring 020 637 7000
  vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
 • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
 • sköt dina ärenden via vår e-tjänst: web.rosknroll.fi
Lapsi pitää biojätettä käsissään.

Bekymmer med bioavfallet?
I vår avfallsguide hittar du information bland annat om sortering och återvinning av olika avfallsslag.