Sopkärl på gården till ett egnahemshus.

Avfallshantering för
egnahemshus och fritidsbostäder

Vi tömmer sopkärlen från egnahemshus och fritidsbostäder i våra ägarkommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vichtis) i västra och i östra Nyland. I praktiken sköts tömningen av transportföretag som valts utifrån anbudsförfarande. Vi hanterar kundkontakterna, det vill säga kundservicen och faktureringen, sopbilarnas routingplan och erbjuder avfallsrådgivning. Via oss sköts insamlingen av blandavfall, plast- och glasförpackningar, kartong samt småmetall. Tveka inte att ta kontakt med vår kundtjänst ifall du har frågor kring avfallshanteringen på din fastighet!

Tre sätt att ansluta sig till avfallshanteringen

Varje bostadsfastighet bör vara ansluten till avfallshanteringen – allra minst måste insamlingen av blandavfall ordnas. Det finns tre sätt både för permanent bosatta invånare i småhus och för fritidsboende att sköta det: ett eget sopkärl, ett gemensamt sopkärl med grannarna eller service via en blandavfallspunkt.

Lapsi pitää sekajätettä käsissään.
Nainen ja mies monilokeroastialla. Jäteastia omakotitalon pihassa.
Sekajätepisteen astioita.

Flerfackstjänsten gör att du utöver blandavfallet kan återvinna återvinningsbart avfall hemma på gården

I stället för vanlig blandavfallsinsamling erbjuder vi också på de flesta av våra områden flerfacksservice med två kärl på gården. Sopkärlet för återvinningsbart avfall har fyra fack för sortering av kartong och metall samt för glas- och plastförpackningar. Som sällskap till det väljer man endera ett tvådelat bio- och blandavfallskärl eller enbart ett blandavfallskärl. Genom att variera kärlstorlek och tömningsintervall kan du skräddarsy tjänsten så den passar just ditt hushåll.

Asiakas monilokeroastialla. Monilokeroastioita.

Hyr sopkärlet av oss

Det är behändigt och förmånligt att hyra sopkärlet av oss genom att kontakta vår kundtjänst. Då vet du att roskisen på gården alldeles säkert passar för ändamålet och till exempel om kärlet går sönder så levererar vi ett ersättande, helt kärl. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska sopkärlet vara kompatibelt med maskinell lastning.

Erialisia jäteastioita rivissä.

Kontakta vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • gå in på vår e-tjänst på: web.rosknroll.fi

Avgifter för avfallshanteringen

För tömningen av sopkärlen uppbärs en avgift som baserar sig på sopkärlets storlek och avfallsslaget. Tömningsavgifterna för de olika avfallsslagen hittar du på den egna sidan för respektive avfallsslag.

Utöver tömningsavgiften debiteras en grundavgift för avfallshanteringen. Det är en bostadsspecifik månadsavgift för privathushåll som åläggs den som äger eller använder en bostad eller en fritidsbostad. Med grundavgiften finansieras kommunens lagenliga avfallshanteringsuppgifter.

Från och med den 1.1.2024 debiterar vi ett pappersfakturatillägg på 3,30 euro för avfallsräkningar som skickas per post. För e-fakturor, direktbetalning eller fakturor via e-post debiteras inga tilläggsavgifter. 

Opastaulu Munkkaan jätekeskuksen Roskarasti -radalle.

Om fastighetsägaren eller invånaren inte själv har anslutit sig till avfallshanteringen och valt önskad service till fastigheten, så levererar vi ett blandavfallskärl till platsen, inleder regelbunden tömning av kärlet och debiterar fastighetsägaren både på hyran för sopkärlet och för tömningen. Ifall det inte är möjligt att organisera avfallstransporten till fastigheten, till exempel på grund av dåliga vägförbindelser, ansluts fastigheten till en blandavfallspunkt och betalar en månadsavgift för att använda servicen.