Välkommen som kund hos oss!

Rosk’n Roll Oy Ab ansvarar för invånarnas avfallshantering i Väst- och Östnyland

  • Vi tömmer bostädernas sopkärl.
  • Vi upprätthåller nätverket av mottagningsplatser för avfall.
  • Vi erbjuder avfallsrådgivning.
  • Vi sköter kundservicen och faktureringen.

Avfallshantering på den egna fastigheten

Asiakas biojäteastian ja monilokeroastian kanssa

Det finns tre olika sätt för egnahemshus och fritidsbostäder att vara anslutna till avfallshanteringen:

  1. sopkärl på den egna gården
  2. gemensamt sopkärl med grannen
  3. en blandavfallspunkt (om sopbilen inte kan ta sig fram till fastigheten)

Vilka avfall samlas in från fastigheterna?

Mottagning av avfall vid återvinningspunkter

Kontakta vår kundtjänst när du vill ansluta dig till avfallshanteringen eller göra ändringar i servicen

  • ring 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30 (lna/lsa) eller
  • skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller
  • gå in på vår e-tjänst på: web.rosknroll.fi