Hoppa till huvudinnehållet

Kundtjänst (vardagar 8.30–15.30)

020 637 7000 (lna/lsa)

asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Jordmassor

Information om avfallet

Till rena jordmassor räknas överskottsjord som uppkommer till följd av jordbyggnation och som saknar återvinningsobjekt.

Jordmassor mottas på en del av avfallsstationerna och på avfallscentralerna.
Jordtypen kan inverka på mottagningsmöjligheterna och priset. På de övriga avfallsstationerna tas jordmassor emot som icke brännbart blandavfall enligt priset för blandavfall.

Jordmassor.

Följande avfall hör till avfallsslaget

Tilläggsinformation

Jordmassorna måste vara fria från avfall. Jordmassorna får inte innehålla bygg-, bland- eller övrigt avfall (ex. tegel, betong, metall, stubbar osv.).
Om jordmassorna härstammar från ett förorenat område eller om området har använts till ex. skjutbane-, servicestation-, verkstads- eller tvätteriverksamhet, hantering av skrot eller avfall, industriell verksamhet eller övrig verksamhet i likhet med dessa ska en separat överenskommelse om mottagningen göras.

Vad händer med avfallet?

Jordmassorna utnyttjas vid miljöbyggande, bland annat vid utformningen av deponeringsområden.