Blyhaltigt avfall

nyårstenn, nyårslycka, nyårslyckor, blyhagel, blyvikter, sänken, tyngd till fiskeredskap, dykvikter, blybälte

Blyhaltigt avfall tas avgiftsfritt emot på avfallsstationerna av både hushåll och företag.

Sedan 2018 har man inte längre fått sälja nyårslyckor som innehåller bly. Dessa nya blyfria nyårslyckor kan man sortera som metall – eller stöpa om igen följande nyår. Lämna alltid nyårslyckor som du inte vet åldern på till insamlingen för farligt avfall.

Hör till avfallsslaget

Farligt avfall

Information om avfallet

Farligt avfall är ett ämne eller föremål som orsakar skada eller fara för hälsan eller miljön.

Lämna in farligt avfall i originalförpackningar eller märk förpackningarna väl. Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan. Tomma förpackningar räknas inte som farligt avfall. Farligt avfall tas emot på avfallsstationerna, i containrarna för farligt avfall och via de ambulerande insamlingarna.

Insamlingsställen

Container för farligt avfall
Ambulerande insamling
Avfallsstationer:
Pris
0.00 € / max 50 kg
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: under 50 kg
Hangö avfallsstation: under 50 kg
Ingå avfallsstation: under 50 kg
Karis avfallsstation: under 50 kg
Karislojo avfallsstation: under 50 kg
Högfors avfallsstation: under 50 kg
Lojo avfallscentral
Lovisa avfallsstation: under 50 kg
Borgnäs avfallsstation: under 50 kg
Borgå avfallscentral: Suurempien erien vastaanotto varmistettava erikseen
Pusula avfallsstation: under 50 kg
Strömfors avfallsstation: under 50 kg
Sibbo avfallsstation: under 50 kg
Ekenäs avfallsstation: under 50 kg
Vichtis avfallsstation: under 50 kg

Vad händer med avfallet?

En del av det farliga avfallet värmebehandlas i hög temperatur, där de oskadliggörs. Energi som frigörs tas tillvara. Lösningsmedel, glykollösningar och spillolja kan förädlas för återanvändning.

Läs mera om materialets återvinning
Stena Recycling Oy
Lassila & Tikanoja Oyj