Hoppa till huvudinnehållet

Kundtjänst (vardagar 8.30–15.30)

020 637 7000 (lna/lsa)

asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Avfall från regnvattenbrunn

Information om avfallet

Avfall från regnvattenbrunnar är sådant avfall som samlas i regnvattenbrunnar vid uteområden.
Sandslam från regnvattenbrunnar klassas som farligt avfall om det innehåller för miljön skadliga ämnen, så som olja eller lösningsmedel. Avfall från regnvattenbrunnar som uppkommer i bilreparationsverkstäder, servicestationer, tvätthallar och övriga verksamhetsställen med liknande verksamhet klassas alltid som farligt avfall. Också i övriga fall om man misstänker att sandslammet innehåller olja, lösningsmedel eller annat avfall som är skadligt för miljön ska avstjälpningsplatsduglighet utredas.

Rent avfall från regnvattenbrunnar tas emot vid avfallscentralerna.

Följande avfall hör till avfallsslaget

Insamlingsställen