Sandslam

Hör till avfallsslaget

Avfall från regnvattenbrunn

Information om avfallet

Avfall från regnvattenbrunnar är sådant avfall som samlas i regnvattenbrunnar vid uteområden.
Sandslam från regnvattenbrunnar klassas som farligt avfall om det innehåller för miljön skadliga ämnen, så som olja eller lösningsmedel. Avfall från regnvattenbrunnar som uppkommer i bilreparationsverkstäder, servicestationer, tvätthallar och övriga verksamhetsställen med liknande verksamhet klassas alltid som farligt avfall. Också i övriga fall om man misstänker att sandslammet innehåller olja, lösningsmedel eller annat avfall som är skadligt för miljön ska avstjälpningsplatsduglighet utredas.

Rent avfall från regnvattenbrunnar tas emot vid avfallscentralerna.

Insamlingsställen